Jednostavna nabava grada|

Grad Slunj objavljuje postupak jednostavne nabave za predmet nabave: Savjetodavno – stručne usluge pri provedbi projekta “Vodene tajne Slunja”. Rok za dostavu ponuda je 07.03.2017. godine do 08:00 sati bez obzira na način dostave. 

POZIV NA DOSTAVU PONUDE 

U roku za dostavu ponuda pristigle su 3 (tri) ponude: 

1. Geoexpert PROJEKT d.o.o., Nova Ves 61 a, 10000 Zagreb

2. QUADRIGA PROJEKT d.o.o., Dr. Jurja Dobrile 8, 10410 Velika Gorica

3. ADF d.o.o., M. Vrhovca 9, 47000 Karlovac

Postupkom pregleda o ocjene ponuda utvrđeno je da sve ponude udovoljavaju uvjetima određenim u Pozivu na dostavu ponuda. Ponuda ponuđača Geoexpert PROJEKT d.o.o. najpovoljnija je s obzirom na kriterij za odabir ponude (najniža cijena), s cijenom ponude 85.000,00 kn (bez PDV-a), odnosno 106.250,00 kn (s PDV-om). Slijedom navedenog s navedenim gospodarskim subjektom sklopit će se ugovor o pružanju savjetodavno – stručnih usluga pri provedbi projekta “Vodene tajne Slunja”. Izvršavanju Ugovora će se pristupiti ukoliko Gradu Slunju budu odobrena sredstva za provedbu projekta kroz javni poziv Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije “Promicanje održivog razvoja prirodne baštine”.

ODLUKA O ODABIRU I ZAPISNIK O PREGLEDU I OCJENI PONUDA 

 

Close Search Window