Vijesti|

Da bi što bolje predstavili turističke kapacitete Grada Slunja, pozivamo sve koji su zainteresirani da se njihovi proizvodi, programi, manifestacije,

smještaj, gastronomska ponuda i slično, predstave na prvom sajmu ruralnog turizma Karlovačke županije “RuralKa” koji se održava 24. i 25. rujna 2016.g. na prostoru ŠRC-Korana u Karlovcu.

Više informacija o mogućnosti sudjelovanja na ovom događaju može se dobiti u Turističkoj zajednici Grada Slunja  ili u Odsjeku za gospodarstvo Grada Slunja (telefoni: 777-630; 777-102).

http://www.ra-kazup.hr/index.php/novosti/138-predstavite-se-na-sajmu-ruralnog-turizma-karlovacke-zupanije

 

Close Search Window