Vijesti|

Grad Slunj objavljuje

Otvoreni javni poziv za obavljanje  usluge sterilizacije pasa na području Grada Slunja

 

Pozivaju se zainteresirane i ovlaštene veterinarske ustanove da  iskažu interes  za obavljanje usluge sterilizacije pasa kako bi se s istima zaključio ugovor. Prijave  se podnose  od 23.10.2019.  godine.

Grad Slunj objavljuje Otvoreni javni poziv za obavljanje  usluge sterilizacije pasa na području Grada Slunja

 

Pozivaju se zainteresirane i ovlaštene veterinarske ustanove da  iskažu interes  za obavljanje usluge sterilizacije pasa kako bi se s istima zaključio ugovor.

 

Prijave  se podnose  od 23.10.2019.  godine.

 1. U cilju kontrole razmnožavanja i smanjenja broja napuštenih pasa, Grad Slunj  sufinancirat će troškove sterilizacije  odraslog ženskog psa u iznosu 500,00 kuna.

     Preostala sredstva potrebna za sterilizaciju  psa snosi njegov posjednik.

 2. Pravo prijave na Otvoreni javni poziv imaju sve ovlaštene veterinarske ustanove koje su ovlaštene za obavljanje usluge sterilizacije.

 

Sve informacije mogu se dobiti u Gradu Slunju, u Odsjeku za komunalni sustav, na adresi Trg dr. Franje Tuđmana 12, svaki radni dan u vremenu od 7,00 do 15,00 sati, na broju telefona 674-713 ili e-mail: ivanka.sebalj@slunj.hr

 

Odluka o sufinanciranju sterilizacije pasa na području Grada Slunja

Close Search Window