Vijesti|

Gradonačelnica Grada Slunja donijela je Odluku o pokretanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Slunja.

ODLUKA

Close Search Window