Aktualnosti|

Pozivamo sve zainteresirane vlasnike ili korisnike objekata / nekretnina ili članove  zajedničkog domaćinstva u naselju Rastoke da podnesu zahtjev za ishođenje odobrenja o korištenju rezerviranog parkirališnog mjesta u naselju Rastoke tijekom 2023. godine.

   

REPUBLIKA    HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

            GRAD SLUNJ

Jedinstveni upravni  odjel

Odsjek za komunalne poslove i

prostorno planiranje

Slunj, 12. prosinac 2022. godine

 

Pozivamo sve zainteresirane vlasnike ili korisnike objekata / nekretnina ili članove  zajedničkog domaćinstva u naselju Rastoke da podnesu zahtjev za ishođenje odobrenja o korištenju rezerviranog parkirališnog mjesta u naselju Rastoke tijekom 2023. godine.

Svi oni koji su ostvarili pravo parkiranja prema dosadašnjem rješenju dostavljaju zahtjev uz uvjet da nije došlo do promjene podataka temeljem kojih je izdano rješenje.

Zahtjev možete vidjeti na slijedećoj poveznici: Zahtjev

 

Svi oni koji zahtjev podnose prvi put uz isti prilažu dokaz o vlasništvu ili korištenju nekretnine, izjavu o zajedničkom domaćinstvu, prometnu dozvolu za vozilo i / ili dokaz o obavljanju djelatnosti iznajmljivanja soba.

Zahtjev možete vidjeti na slijedećoj poveznici: Zahtjev

 

Podnositelj zahtijeva ne smije imati nepodmirenih obaveza prema Gradu Slunj.

 

Napominjemo da nadzor nad parkiranjem vozila na rezerviranim parkirališnim mjestima od 01. siječnja 2016. godine obavlja Komunalno društvo Lipa d.o.o..

 

 

                                                                     Jedinstveni upravni  odjel

                                           Odsjek za komunalne poslove i prostorno planiranje

 

 

 

Close Search Window