Vijesti|

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu natječaja objavljuje 

 

OBAVIJEST O DATUMU TESTIRANJA KANDIDATA ZA PRIJAM U SLUŽBU 

 

Naziv radnog mjesta: vježbenik u Jedinstvenom upravnom odjelu, Odsjek za proračun, javnu nabavu i financije, radno mjesto referent za računovodstvo i naplatu gradskih prihoda

 

Obavještavaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz  natječaja za prijem u službu koji je objavljen u Narodnim novinama broj 145/23  od 06. prosinca 2023. godine da će se  testiranje kandidata održati 12. siječnja 2024. godine (petak) s početkom u 14:00 sati u zgradi gradske uprave Grada Slunja na adresi: Trg dr. Franje Tuđmana 12, I kat,  vijećnica. 

 

Kandidat koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu. 

Kandidati koji pristupe pismenom testiranju obvezni su predočiti odgovarajuću identifikacijsku ispravu radi utvrđivanja identiteta.

Ako kandidat ne može dokazati identitet, neće moći pristupiti pismenom testiranju i smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj.

 

Kandidati koji ne udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja o istom će biti obaviješteni pisanim putem (obavijest će biti dostavljena na e-mail adresu kandidata i adresu  prebivališta navedenu u prijavi).

 

Intervju s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na testiranju provest će se istog dana (12.01. 2024. godine) nakon ocjene testova.

 

                                             Povjerenstvo za provedbu natječaja

Obavijest o testiranju-referent za računovodstvo. docx

Close Search Window