Aktualnosti|

 

 Gradski poticaji u poljoprivredi za 2015.g.

Grad Slunj u 2015.g. potiče razvoj stočarske proizvodnje na području Grada Slunja na način da daje bespovratne potpore za usijavanje travnjaka.

Potporu mogu ostvariti obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koja imaju prebivalište i bave se poljoprivrednom proizvodnjom na području Grada Slunja.

Bespovratna potpora iznosi 60% od nabavne cijene deklariranog sjemena za usijavanje travnjaka, obračunata na cijenu bez PDV-a.

Bespovratna potpora 50% se financira iz proračuna Grada Slunja, a 50% iz proračuna Karlovačke županije. 

Zahtjev se podnosi u Odsjek za gospodarstvo Grada Slunja, Trg  dr. Franje Tuđmana 12, uz priloženu presliku računa za kupljeno deklarirano sjeme za usijavanje travnjaka te presliku Rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.

Rok za podnošenje zahtjeva je 30. 11. 2015.g.

Poticaji Karlovačke županije u poljoprivredi za 2015.g.

Karlovačka županija provodi Program potpora za unapređenje poljoprivrede i ruralnog razvoja kojim su utvrđene mjere temeljem kojih se dodjeljuju bespovratna financijska sredstva za poticanje poljoprivrede.

Korisnici potpora su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, koji imaju sjedište/prebivalište na području Karlovačke županije na području koje obavljaju poljoprivrednu djelatnost.

Zahtjevi za županijske potpore podnose se na propisanim obrascima Upravnom odjelu za poljoprivredu, šumarstvo i turizam Karlovačke županije, Haulikova 1, Karlovac, informacije na telefon: 047/649 256.

Rok za podnošenje zahtjeva je 15. 12. 2015. g. 

Popis mjera koje se financiraju:

  1. Kreditiranje poljoprivredne proizvodnje sa subvencioniranom kamatnom stopom na kredite za poljoprivrednu proizvodnju.
  2. Ekološka poljoprivreda – sufinanciranje 100% troškova stručnog nadzora i certifikacije u ekološkoj proizvodnji, te 50% troškova stručnog nadzora i certifikacije u ekološkoj proizvodnji u prijelaznom razdoblju.

Maksimalan iznos potpore je 10.000,00 kn po korisniku.

  1. Osiguranje usjeva, nasada i stoke – sufinanciranje police osiguranja do 30% (15% županija, 15% jedinica lokalne samouprave)
  2. Edukacija i stručno osposobljavanje za rad na poljoprivrednom gospodarstvu – sufinanciraju se troškovi edukacije i stručnog osposobljavanja, čiji su troškovi veći od 1.000,00 kn. Bespovratna potpora  do 50% troškova – maksimalno 1.000/korisniku.
  3. Županijska robna marka i poboljšanje kvalitete domaćih proizvoda – odnosi se na sufinanciranje Projekta zaštite izvornosti ogulinskog kiselog kupusa, projekta registracije autohtonih poljoprivrednih proizvoda i  sufinanciranje kontrole kvalitete vina.
  4. Ishođenje dokumentacije za legalizaciju i izgradnju objekata

a)      Sufinanciranje dokumentacije za legalizaciju postojećih objekata u funkciji poljoprivredne proizvodnje –potpora se daje u iznosu do 50% troškova (bez PDV-a), maksimalno 5.000 kn/korisniku nakon ishođenja Rješenja o legalizaciji.

b)     Sufinanciranje dokumentacije za izgradnju novih objekata u funkciji poljoprivredne proizvodnje – potpora se daje u iznosu do 50% troškova (bez PDV-a), a najviše do 10.000 kn/po korisniku, nakon ishođenja građevne dozvole.

 

  1.     Opremanje i unapređenje proizvodnje, prerade i prodaje

a)      Opremanje objekata i nabavka opreme i mehanizacije u stočarstvu i pčelarstvu – potpora se daje poljoprivrednim gospodarstvima koja se bave uzgojem domaćih životinja i proizvodnjom meda koji su u 2015.g. nabavili potrebnu opremu za proizvodnju, čuvanje i skladištenje proizvoda. Potpora je u iznosu do 50% opravdanih troškova (bez PDV-a) a maksimalno do 8.000 kn/korisniku. Sufinancira se nabavka isključivo nove opreme.

b)     Unapređenje proizvodnje, prerade i prodaje na kućnom pragu – Potpora se daje za opremanje objekata i nabavku opreme i mehanizacije za proizvodnju, preradu i prodaju sira, voća, povrća, ljekovitog bilja i drugih poljoprivrednih proizvoda, kao i za opremanje  objekata i nabavku opreme za degustaciju, kušanje i prodaju domaćih proizvoda, odnosno poboljšanje izravne prodaje seljačkih proizvoda.

Iznos potpore do 50% troškova, bez PDV-a, a najviše do 8.000 kn/korisniku. Sufinancira se nabavka isključivo nove opreme i mehanizacije.

  1. Specifični programi razvoja poljoprivrede u suradnji s JLS – Grad Slunj u suradnji s  Karlovačkom županijom sufinancira nabavku sjemena za usijavanje travnjaka obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima koja se bave stočarstvom na području Slunja u iznosu od 60% troška (bez PDV-a), od čega pola sufinancira Grad Slunj a pola Karlovačka županija.
  2. Promidžba poljoprivrede

Sudjelovanje na sajmovima, izložbama, manifestacijama izvan Karlovačke županije- potpora se daje poljoprivrednim gospodarstvima za podmirenje djela troškova kod sudjelovanja na manifestacijama i sajmovima koji promiču poljoprivrednu proizvodnju i održavaju se izvan Karlovačke županije. Potpora je do 50% troškova, a maksimalno do 1.000 kn/korisniku, a daje se za najviše 3 sudjelovanja godišnje.

Organiziranje manifestacija – potpora za daje poljoprivrednim gospodarstvima, zadrugama ili udrugama za sufinanciranje dijela troškova organiziranja manifestacija koje promiču poljoprivrednu proizvodnju: kao npr. izložbi, seminara, radionica i sl. u maksimalnom iznosu do 5.000 kn/korisniku.

Sufinanciranje aktivnosti udruga, zadruga i strojnih prstena, LAG-ova – potpora se daje uz predočenje programa rada, a maksimalni iznos je 10.000 kn/korisniku.

 

Opširnije o mjerama poticanja i obrasci za podnošenje zahtjeva po županijskim mjerama:

http://www.kazup.hr/upravni-odjeli-i-sluzbe/poljoprivreda-sumarstvo-i-turizam/program-poljoprivreda.html

Obrasce zahtjeva za korištenje potpora u poljoprivredi Karlovačke županije možete dobiti  i u Gradu Slunju, Odsjeku za gospodarstvo (tel. 777-102).

Close Search Window