Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću|

Sukladno odredbama članka 10. i 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” 25/13 i 85/15) Grad Slunj provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Slunja za 2017. godinu. 

 

Pozivamo zainteresiranu i stručnu javnost da se uključi u izradu prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Slunja za 2017. godinu davanjem svojih mišljenja, primjedbi i prijedloga najkasnije do 05. travnja 2017. godine. 

Molimo sve zainteresirane da za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na objavljeni nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Slunja za 2017. godinu koriste isključivo OBRAZAC i dostave ga ne mail adresu: grad-slunj@ka.t-com.hr kako bi se omogućila što kvalitetnija obrada pristiglih mišljenja, primjedbi, prijedloga i komentara. 

Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Slunja za 2017. godinu – opći dio 

Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Slunja za 2017. godinu – posebni dio

Obrazloženje izmjena i dopuna Proračuna Grada Slunja za 2017. godinu 

Obrazac 

Grad Slunj objavljuje izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Slunja za 2017. godinu.

Izvješće

Close Search Window