Vijesti|

Nakon što su Ujedinjeni narodi 3. prosinca proglasili Međunarodnim danom osoba s invaliditetom, Komisija za ljudska prava, u rezoluciji od 5. ožujka 1993. godine, pozvala je zemlje članice da ističu obilježavanje tog datuma kako bi se postigla jednakost u ostvarivanju ljudskih prava i sudjelovanju osoba s invaliditetom u društvu. 

Prema Konvenciji Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom, osobe s invaliditetom uključuju one osobe koje imaju dugotrajna tjelesna, mentalna, intelektualna ili osjetilna oštećenja koja u međudjelovanju s različitim preprekama mogu sprečavati njihovo puno i učinkovito sudjelovanje u društvu na jednakoj osnovi s drugima. U Republici Hrvatskoj se politika prema osobama s invaliditetom zasniva na suvremenim međunarodnim standardima, koji uključuju i temeljna načela ljudskih prava kao što je načelo nediskriminacije te načelo međuzavisnosti i nedjeljivosti svih ljudskih prava, što čini nužnim ostvarivanje pristupačnosti svih građanskih i političkih kao i socijalnih, kulturnih i gospodarskih prava osobama s invaliditetom. Hrvatska je treća zemlja u svijetu koja je ratificirala Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom, što ukazuje na spremnost i potrebu hrvatskog društva da osigura jednake mogućnosti za ovu posebno vulnerabilnu populaciju.
Prema podacima Registra o osobama s invaliditetom Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, u Hrvatskoj živi 508.350 osoba s invaliditetom, od čega je 60% muškaraca i 40% žena, a u ukupnom stanovništvu Republike Hrvatske osobe s invaliditetom čine 12% stanovnika.

 Više potražite na web stranicama:

http://www.hzjz.hr/izvjesce-o-osobama-s-invaliditetom-u-hrvatskoj/

http://www.un.org/disabilities/default.asp?id=1637

http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/report.pdf

Znate li?

Da će kroz život, privremeno ili trajno, preko 1/6 svjetske populacije doživjeti invaliditet, bez obzira bila tu riječ o nemogućnosti kretanja, neurološkoj, genetskoj ili mentalnoj poteškoći (npr. depresiji). U kombinaciji s osobnim i okolinskim faktorima moguće da će izostati socijalna podrška u tom trenutku.

Od ukupnog broja osoba s invaliditetom, njih 80% živi u zemljama u razvoju.

Procjena je da je otprilike 46% osoba starijih od 60 godina iskusilo  neki oblik invaliditeta.

Jedna od četiri žene će u životu najvjerojatnije doživjeti određeni oblik invaliditeta, kao i jedno od desetero djece.

Podaci Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) govore da su osobe s invaliditetom među najpogođenijima udarima pandemije Covida -19. (Uzmite u obzir i podatak koliko je češća smrtnost od bolesti izazvane SARS-cov 19 virusom).

Iz tog je razloga UNESCO potiče kampanju povećanja svjesnosti „Ispričajmo svoju priču, ostvarimo svoja prava“ na svojim  službenim kanalima socijalnog komuniciranja, usredotočujući se na život osoba s invaliditetom (sjetite se da su platnene maske u Hrvatskoj prvo krenule šivati osobe s tjelesnim invaliditetom!).

U razdoblju pandemije pojavila se i potreba inovativnog korištenja digitalne tehnologije, kako za sve, tako i za osobe s invaliditetom.

Veliki koraci u osvješćivanju problema osoba s invaliditetom, do danas su već učinjeni, no to osvješćivanje se gradi i dalje.

Poveznica gdje ćete otkriti kako se pri zapošljavanju pružaju iste šanse svima koji apliciraju:

 https://epso.europa.eu/how-to-apply/equal-opportunities_hr

Ili, ako vas zanima koje su mogućnosti kretanja i putovanja za osobe sa smanjenom pokretljivošću ili invaliditetom, pročitajte  o pravima i mogućnostima na :

https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/transport-disability/reduced-mobility/

 

Stoga, umjesto zaključka, razmislimo možemo li i sami doprinijeti proširenju svijesti i boljem odnosu prema osobama s invaliditetom?

Close Search Window