Vijesti|

Grad Slunj, u cilju obogaćivanja turističkih i  kulturnih manifestacija te promocije lokalnih proizvoda i mogućnosti prezentiranja i obavljanja turističke usluge, poziva sva zainteresirana lokalna Obiteljska poljoprivredna gospodarstva i ostale vlasnike turističkih proizvoda i usluga na iskaz interesa za izložbu i prodaju svojih proizvoda, kao i mogućnosti prezentiranja i obavljanja turističke usluge za vrijeme trajanja manifestacija „Uskrs u Rastokama“, „Praznik rada“, „Izložbeni korzo“.

Ovim Javnim pozivom daju se na korištenje javne površine:

a) dio javne površine na k.č. br. 1706 k.o. Slunj 1 Rastoke (pokraj mosta sv. Ivana)

b) dio javne površine na k.č. br. 1972 k.o. Slunj 1 Rastoke- ulaz 1 (kod „Lipe“)

c) dio javne površine na k.č. br. 59 k.o. Slunj 1 Ulica braće Radića (šetnica kod Boljka)

Pravo prijave na  javni poziv imaju svi lokalni OPG-i koji imaju svoje proizvode i ostali vlasnici turističkih proizvoda i usluga.

Prijave se podnose na obrascu koji je sastavni dio ovog poziva.

Uz prijavu obavezno priložiti Izvadak iz odgovarajućeg registra o obavljanju djelatnosti.

Rok za dostavu iskaza interesa na Javni poziv je 03.04. 2023.

Više informacija može se dobiti u Gradu Slunju, u Odsjeku za komunalne poslove i prostorno planiranje, na adresi Trg dr. Franje Tuđmana 12, svaki radni dan u vremenu od 7,00 do 15,00 sati, na broju telefona 047-674-713 ili 047-777-514, e-mail: ivanka.sebalj@slunj.hr

Obrazac

Close Search Window