Aktualnosti, Gospodarstvo|

Grad Slunj objavljuje Javni poziv za dodjelu  potpora poduzetništvu u 2023. godini za poduzetnike sa područja Grada Slunja.

U 2023. godini potpora se daje za:

– poduzetnike početnike (registrirane od 1.1.2020.) i

– mlade poduzetnike (od 18 – 40 godina starosti).

Potpora se dodjeljuje u iznosu 80% prihvatljivih troškova po računu (bez PDV-a za korisnike koji su u sustavu PDV-a) ili ponudi/predračunu, a najviši iznos potpore po korisniku je 1.335 €.

Poziv je otvoren od 20.06.2023. do iskorištenja sredstava planiranih Proračunom Grada Slunja za tu namjenu.

Opširnije:

Javni poziv za dodjelu potpora poduzetništvu u 2023. godini

Program dodjele potpora poduzetništvu u 2023. godini

OBRASCI ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA POTPORU:

Zahtjev za dodjelu bespovratne potpore poduzetništvu u 2023.

Izjava o korištenim potporama male vrijednosti sukladno Uredbi Komisije (EU)

Informacije o javnom pozivu mogu se dobiti u Gradu Slunju, Odsjeku za gospodarstvo, poduzetništvo, poljoprivredu i EU fondove i na telefon: 674 710.

Close Search Window