Aktualnosti|

Na temelju Odluke Gradskog vijeća o prodaji građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada od 27. listopada  2015.godine, oglašava se

J A V N I   N A T J E Č A J

za prodaju građevinskog zemljišta

 

Rok za dostavu ponuda je 8 dana od dana objave natječaja.

TEKST NATJEČAJA

 

Close Search Window