Aktualnosti|

Grad Slunj objavljuje

 

J A V N I   N A T J E Č A J

za odabir izvoditelja radova 

održavanja nerazvrstanih cesta i gradskih ulica

Rok za dostavu ponuda je 24. svibnja 2016. godine do 15:00 sati, bez obzira na način dostave.

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA

TROŠKOVNIK 

 

 
Close Search Window