Vijesti|

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

U SURADNJI SA
FONDOM ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST
raspisuje
JAVNI NATJEČAJ
za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje projekata

„Povećanje energetske učinkovitosti obiteljskih kuća

na području Karlovačke županije“

ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA JE 2.2.2015.

Dokumenti:

PRILOZI:

1. Prijavni obrazac

2. Vrijednosni kupon

3. Izjava o odustajanju

4. Zahtjev za isplatu sredstava sufinanciranja

5. Ugovor EnU

6. Zapisnik o izvedenim radovima

7. Zapisnik o pregledu obiteljske kuće

8. Upisnik o zaprimanju prijava

9. Sadržaj glavnog projekta

 

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na Internet stranicama www.kazup.hr, www.regea.org, info telefonu 649-450 ili putem e-pošte lsafar@regea.org

 

Close Search Window