EU projekti|

NAZIV PROJEKTA:
Izrada II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Slunja

NOSITELJ PROJEKTA:
Grad Slunj

OPIS PROJEKTA:
Projektom će se izraditi dokument II. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Slunja budući su u razdoblju primjene Prostornog plana uređenja Grada Slunja (2006. je usvojen Prostorni plan uređenja Grada Slunja, a 2012. godine su usvojene I. izmjene i dopune) uočeni određeni nedostaci koji su ili rezultat novih zakonskih regulativa ili promjena koje su uzrokovane tempom života, usvajanjem novih tehnologija ili novim opredjeljenjima i trendovima razvoja te je potrebno revidirati i ažurirati grafički dio i podatke iz tekstualnog dijela (Odredbe za provođenje) PPUG-a, koji su zastarjeli, i uskladiti ih sa novim propisima, novoizgrađenom dokumentacijom, stručnim podlogama i studijama, kao i novim podacima, novonastalim potrebama i novonastalim stanjem na terenu, na čemu je i potrebno temeljiti zahtjeve nadležnih javnopravnih tijela.

CILJEVI PROJEKTA:
Glavni cilj projekta je stvoriti osnovne prostorne preduvjete za održivi razvoj Grada Slunja izradom II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Slunja.

REZULTATI PROJEKTA:
Izrađen dokument II. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Slunja.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 370.000,00 KN
EU SUFINANCIRANJE PROJEKTA: 318.500,00 KN
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 02.01.2019. – 02. 01. 2021.

KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA:
Viktor Smolić, Voditelj Odsjeka za razvoj, upravljanje imovinom i imovinsko-pravne poslove Grada Slunja
e-mail: viktor.smolic@slunj.hr
tel: +385 47 674 708

VIŠE INFORMACIJA O EU FONDOVIMA:
EU FONDOVI
PROGRAM RURALNOG RAZVOJA

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja

Close Search Window