Vijesti|

Gradonačelnik Jure Katić i dogradonačelnik Ivan Požega te župnik Mile Pecić obišli su gradilišta (asfaltariranje cesta) po mjesnim odborima

 

Radi se o asfaltiranju cesta po naseljima udaljenim nekoliko kilometara od Slunja. U Zečev Varoši cesta je većim dijelom pod asfaltom, još uvijek su strojevi i radnici na terenu. U Malom Vuković asfsaltira se cesta prema Vlašićima i Golubovu brdu. U Kremenu je novi asfalt postavljen na jednoj od cesta (prema Jurčeviću). Asfalt je postavljem i na dijelu ceste u Cvitoviću te u Donjoj i Gornjoj Glini. U Taborištu je asfaltirana cesta od doma do Rendulića.  U Nikšiću su veliki radovi na groblju: asfaltira se cesta kroz groblje te još nekoliko cesta. U Popovcu će se raditi cesta prema Glavici, a radovi su već završeni u Furjanu, Lađevcu, Točku i Primišlju. Radi se ukupno o deset kilometara asfalta na nerazvrstanim cestama, za koje je Grad Slunj izdvojio 5.100.000,00 kuna vlastitih sredstava.

Close Search Window