Vijesti|

Predmet Javnog poziva za neposredno sufinanciranje projekata smanjivanja potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranih stakleničkih plinova u RH je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za su/financiranje projekata smanjivanja i ukidanja potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranih stakleničkih plinova. 

Poziv je otvoren do iskorištenosti sredstava, a najkasnije do 31.12.2023.

Poveznica: https://www.fzoeu.hr/hr/natjecaj/7539?nid=204

Između ostalog, korisnik mora udovoljiti sljedeće uvjete:

  1. Vlasnici/suvlasnici su zgrada u kojima se provodi zamjena rashladnog sustava ili koriste zgrade u kojima se provodi zamjena rashladnog sustava u vlasništvu/suvlasništvu prihvatljivih korisnika sredstava po ovom Javnom pozivu i/ili vlasništvu/suvlasništvu RH
  2. Uređaji čija je zamjena predmet ovog Javnog poziva moraju se nalaziti u objektima u vlasništvu/suvlasništvu RH ili vlasništvu/suvlasništvu jedinica područne i lokalne samouprave, javnih ustanova odnosno prihvatljivih korisnika sredstava po ovom pozivu.

Prihvatljivi prijavitelji:

  1. JLP(R)S
  2. Tijela državne uprave
  3. Javne ustanove i ostali proračunski korisnici državnog proračuna odnosno proračuna JLP(R)S
  4. Trgovačka društva u javnom sektoru i trgovačka društva i druge pravne ili fizičke osobe-obrtnici izvan javnog sektora

Prihvatljivi i opravdani troškovi:

  1. Izrada projektne dokumentacije za izvođenje radova na zamjeni rashladnih sustava sukladno čl. 5. st. 1. točki 9. podtočki a) Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima
  2. Nabava i ugradnja rashladnog sustava koja uključuje demontažu i zbrinjavanje postojećeg sustava te zbrinjavanje zamijenjenih kontroliranih stvari i stakleničkih plinova
  3. Stručni nadzor
Close Search Window