Javna nabava proračunskih korisnika|

Sukladno članku 21. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” 90/11, 83/13 i 143/13) te članka 10. stavak 1. točka 9. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” 25/13), DVD Slunj objavljuje podatke o sklopljenim ugovorima o javnoj nabavi i okvirnim sporazumima

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO SLUNJ

               

Plitvička 9

             

47240 Slunj

               

OIB: 76107219343

             
                   

Sukladno članku 21. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” 90/11, 83/13 i 143/13) te članku 10. stavak 1. točka 9. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ 25/13) objavljuje se,  

 
         
                   

                                      REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA

   
                   

1) UGOVORI O JAVNOJ NABAVI

             
                   

Red.broj

Predmet ugovora

Evidencijski broj nabave i broj objave

Vrsta provedenog postupka javne nabave

Iznos sklopljenog ugovora o javnoj nabavi (bez PDV-a)

Datum sklapanja i rok na koji je sklopljen ugovor o javnoj nabavi

Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor o javnoj nabavi

Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili izvođenja radova

Konačni iznos koji je plaćen temeljem ugovora (bez PDV-a)

1.

Novo vatrogasno vozilo

1/13

2013/S 003-0036234

Otvoreni postupak

170.317,00 kn

21.03.2013., 90 dana od dana sklapanja

AUTO KUĆA LENAC d.o.o.

24.04.2013.

170.317,00 kn

                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

2) OKVIRNI SPORAZUMI I UGOVORI O JAVNOJ NABAVI SKLOPLJENI TEMELJEM OKVIRNOG SPORAZUMA

   
             
Close Search Window