Javna nabava proračunskih korisnika|

Sukladno članku 18. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 – Odluka Ustavnog suda RH), naručitelj je nabave roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn za robe i usluge, odnosno 500.000,00 kn za radove, dužan je urediti svojim aktom. Slijedom navedenog DVD Slunj donio je Odluku o provedbi postupaka javne nabave bagatelne vrijednosti koju možete vidjeti na sljedećim poveznicama:

Odluka – 1. dio 

Odluka – 2. dio 

Close Search Window