Izbornik|

GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO

GRADA SLUNJA

Trg dr. Franje Tuđmana 12

47240 Slunj

Svaki radni dan od 7,00 – 15,00 sati 

TELEFON: 047 674 701

047 674 703

047 674 705

Fax: 047 777 122

e-mail:   gip.slunj@izbori.hr

 

IZVJEŠĆE O VISINI TROŠKOVA DOPUNSKI IZBORA 2021. GODINE I NAČINU NJIHOVOG KORIŠTENJA

KONAČNI REZULTATI DOPUNSKIH  IZBORA ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SLUNJA IZ REDA PRIPADNIKA SRPSKE NACIONALNE MANJINE

REZULTATI DOPUNSKIH IZBORA ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SLUNJA IZ REDA PRIPADNIKA SRPSKE NACIONALNE MANJINE

Rješenje o imenovanju biračkih odbora

RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA NA PODRUČJU GRADA SLUNJA ZA PROVEDBU DOPUNSKIH IZBORA

Pravovaljane kandidacijske liste za dopunski izbor članova Gradskog vijeća Grada Slunja iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine

Priopćenje o zastupljenosti muškaraca i žena na kandidacijskim listama

Obrasci za postupak kandidiranja 

Obvezna uputa broj DLS III – postupak kandidiranja

Obvezna uputa broj DLS I – redoslijed izbornih radnji i tijek rokova 

Dopunski izbori 2021. – kandidatura, uputa, daje se 

Odluka o raspisivanju dopunskih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave iz reda pripadnika nacionalne manjine, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda 

Close Search Window