Vijesti|

Dječji tjedan se ove godine obilježava pod motom „Ljubav djeci prije svega“,  s ciljem usmjerenja pozornosti najšire javnosti prema ostvarivanju prava, potreba i aktivnosti s djecom i za djecu, pokretanja novih akcija od šireg značaja za razvoj i odgoj djece, poticanja volonterskog društvenog i stručnog rada odraslih s djecom, te na aktivnu participaciju djece u aktivnostima lokalne zajednice i šire.

 

Grad Slunj nastoji u velikoj mjeri podržati projekte i programe škola, vrtića, udruga (športskih, kulturnih i sl.), što je vidljivo kroz potpore roditeljima u participiranju cijene smještaja u vrtić te opremanja prostora i proširenja smještajnih kapaciteta; kroz potpore OŠ Slunj za nabavku radnih bilježnica i radnog materijala za sve učenike i financiranje rada učitelja u produženom boravku te potpore projektima: Školski list Slap i Ruksak pun znanja; kroz potpore SŠ za projekte Solarni automobil, Maturalna večera, ali i su/financiranje maturalnih putovanja i prijevoza učenika; kroz potpore programima i manifestacijama športskih klubova (NK Slunj, KK Korana, Kickboxing klub Tigar, ŽRK Drenak, KKK Rastočki mlinari i drugi) i udruga (KUD-ovi, Slunjske mažoretkinje), kao i kroz osiguranje i održavanje vozila, opreme i prostora.

Obzirom na to da je protekla godina znatno utjecala na smanjenje gradskog proračuna, a pritom i na ulaganja u gradske projekte i programe, Grad Slunj se ipak i nadalje obvezuje podržavati projekte, programe i aktivnosti usmjerene prema razvoju djece.

Close Search Window