Vijesti|

Danas obilježavamo Dan biološke raznolikosti, Dan zaštite prirode u Republici Hrvatskoj te Europski dan mreže Natura 2000.
 
 
Ponosni smo da je Grad Slunj, odnosno rijeka Slunjčica, dio jednog od najvećih projekata osnaživanja sustava zaštite prirode – Mreža Natura 2000.
Područje rijeke Slunjčice zaštićeno je u kategoriji značajni krajobraz. Ciljevi očuvanja u području ekološke mreže Slunjčica su zaštita bilja (puzavi celer), špilja i jama, koje su zatvorene za javnost, vodnih tokova s vegetacijom Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion i sedrenih barijera krških rijeka Dinarida. 
Čuvajmo prirodu, najveće bogatsvo našeg grada. 
Close Search Window