Gradsko društvo Crvenog križa Slunj|

Etički kodeks Hrvatskog Crvenog križa

Etički kodeks volontera

Financijski plan GD CK Slunj za 2018

Godišnje izvješćše o provedbi zakona o pravu na pristup inf za 2016. god

Godišnje izvješćše o provedbi zakona o pravu na pristup inf za 2017. god

Obrazac-2-Zahtjev-za-pristup-informacijama (1)

Obrazac-3-Zahtjev-za-dopunu-ili-ispravak-informacije-1

Obrazac-4-Zahtjev-za-ponovnu-uporabu-informacija-1 (1)

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga

Pravilnik o krvi i krvnim stanicama

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga

Pravilnik o načinu i rokovima plaćanja sredstava iz JLS za rad HCK

Pravilnik o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihova donošenja

Pravilnik o porezu na dohodak

Pravilnik o priznanjima HCK

Pravilnik o sadržaju programa osposobljavanja predavača iz Prve pomoći

Pravilnik o službenoj odjeći i iskaznici zaposlenika HCK, načinu isticanja zastave i znaka te upotrebi znaka Crvenog križa u promotivne svrhe

Pravilnik o službi traženja Hrvatskog Crvenog križa

Pravilnik o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Crvenog križa Slunj

Pravilnik o usavršavanju predavača Prve pomoćiI

Pravilnik o ustroju, pripremi i djelovanju HCK u kriznim situacijama

Pravilnik o vođenju jedinstvene evidencije i inforamcijskih baza podatka o operativnim snagama, materijalnim sredstvima i opremi operativnih snaga sustava civilne zaštite

Pravilnik o volontiranju Crvenog križa Slunj

Close Search Window