E-Vijecnica|

31. sjednica Gradskog vijeća Grada Slunja održana je 6.6.2016. godine.

http://www.youtube.com/watch?v=kw1cRLp74eA

 

Zapisnik

 

sa 31. sjednice Gradskog vijeća Grada Slunja održane dana 06. 06. 2016. godine u vijećnici.

Sjednicu je u 18,00 sati otvorila predsjednica Gradskog vijeća Marina Mrkonja, pozdravila sve nazočne  i konstatirala da istoj prisustvuje 14   članova Gradskog vijeća.

Sjednici prisustvuju:  Marina Mrkonja,  Katarina Rendulić,  Mario Medved, Milka Filipčić, Ivica Barić, Ivan Bogović, Davor Požega,  Ivanka Magdić, Diana Cindrić, Ivan Požega,  Marinko Radočaj,  Zoran Ivšić,  Damir Vuković I Mihaela Turkalj.

Izostanak je opravdao Josip Štefanac.  

Pored članova Gradskog vijeća sjednici prisustvuju:Jure Katić, gradonačelnik, Zdenka Kovačević – pročelnica Ureda Grada, Anđelka Jurašin Vuković – pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela, Marija Vukošić – voditeljica Odsjeka za proračun i financije, Dragoslava Cindrić – voditeljica Odsjeka za društvene djelatnosti, Ivanka Šebalj – voditeljica Odsjeka za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje, zaštitu prirode i stanovanje, Nikolina Paulić – direktorica KOMUNALNOG DRUŠTVA LIPA d.o.o. Slunj.   

Zapisničar: Ankica Štefanac.

 

AKTUALNI SAT

Za aktualni sat prijavila su se dva vijećnika i predsjednica ih poziva da postave pitanja.

Zoran Ivšić se osvrnuo na natječaj  Ministarstva graditeljstva, prostornog uređenja gdje je Ministarstvo otvorilo mogućnost za kandidiranje projekata jedinicama lokalne samouprave  za komunalnu infrastrukturu, i gdje je direktor Razvojne agencije Karlovačke županije Viktor Šegrt poslao  mail svim JLS, a samo se jedna javila pa ga zanima da li smo se mi prijavili na taj natječaj.

Gradonačelnik  odgovara da jesmo, a na to je g. Ivšić komentirao “ako smo to mi jedini, onda super” te dalje pita u vezi korištenja službenih vozila, konkretno, radi se o vozilu Crvenog križa gdje ga zanima da li  postoje  pravilnici  ili kakve odredbe kako se smije koristiti službeno vozilo. Pita dali službena vozila smiju biti u privatnim garažama, da li korisnici ili službene osobe mogu koristiti vozilo cijeli dan, neprekidno i dodaje kako  konkretno priča o vozilu Crvenog križa koje je uglavnom parkirano kod ravnateljice pred kućom.

Gradonačelnik odgovara kako o tome ne može reći ništa jer ne zna tko vozilo koristi, za jedno vozilo zna da je parkirano kod Crvenog križa, a da li  drugo vozilo ravnateljica zadržava kod sebe da ga može garažirati, ne zna. Smatra kako je moguće da ga  garažira kod svoje kuće da ga tako može koristiti kada treba  jer  ona nema radno vrijeme.

Zoran Ivšić nastavlja kako su informacije koje je dobio te da se vozilo  koristi u privatne svrhe,  u svrhu odvoženja djece u vrtić, školu, što znači da se  ne koristi  uvijek u službene svrhe,  koristi se svakodnevno od 0-24 i parkirano je pred privatnom kućom. Misli da se sa službenim vozilima tako ne bi smjelo raditi pa pita  da li postoji tu netko tko to kontrolira za što se  ono koristi, da li netko kontrolira kilometre, da li postoje putni nalozi.

Zdenka Kovačević je pojasnila kako je Crveni križ  udruga i nije pod izravnim nadzorom Grada, ne osim dijela koji se odnosi na financijska sredstva. Crveni križ ima svoja tijela koja su ustrojena po statutu, a korištenje službenih vozila, mobitela i službenih kartica je nešto što se uređuje internim aktima same udruge, znači Grad ni na koji način ne može uvjetovati na koji će se način imovinom i opremom udruge raspolagati.

Zoran Ivšić, kaže, ako je dobro razumio, to bi značilo “mi možemo financirati, ali ne možemo pitati”.

Zdenka Kovačević odgovara kako Grad financira rad udruge, ali u njihovo interno poslovanje, pa između toga i što su ovlasti ravnatelja, nema direktan utjecaj, niti  može  odlučivati na koji će način oni raspolagati svojom imovinom jer  to je samostalna udruga odnosno pravna osoba koja  ima svoja tijela koja o tome odlučuju.

Zoran Ivšić je nastavio “samostalna je udruga, a koristi se državnim novcima, to svi plaćaju, a ne može ih se na nikakav način iskontrolirati, nemamo nadzor i nemamo upliv pa moram apelirati na te organe unutar te udruge da o tome provede brigu, ako je nešto protustatutarno ili ne znam preko nekih ovlaštenja, mislim da bi trebalo povesti brigu o tome, to netko plaća, plaćamo mi, nitko nema ništa protiv što se auto koristi u službene svrhe.” To je po njemu u najmanju  ruku neodgovorno i apelira da se o tome povede briga jer to nije lijepo, ljudi to vide, građani Slunja su ga o tome pitali, to je provjerena informacija.

Marinko Radočaj pita za most u Veljunu, za  projekt su  prošle godine odobrena  sredstva, zanima ga  kakva je trenutno situacija  s tim mostom. Drugo, ima saznanja da je gradonačelnik bio na sastanku sa ministrom obrane pa ga zanima da li je što dogovoreno po pitanju komunalne naknade za Grad Slunj.

Gradonačelnik je najprije  po pitanju mosta u Veljunu rekao kako nije točno da su bila odobrena neka sredstva za most i da nisu potrošena jer prošle godine nisu niti mogla biti odobrena budući da nema još ni danas građevinske dozvole. Vjeruje da su to bila samo paušalno određena sredstva od nekog ministarstva, a preko regionalnog razvoja, mada ne vjeruje da je i tako išlo jer sve dok nema građevinske, nije ni podnesen zahtjev. Ponovio je kako još nema građevinske dozvole te dodao kako je to  županijska cesta, županijski proračun,  informiran je o tome, razgovarao je sa g. Žgelom prije tjedan dana, pa su usput  razgovarali i o mostu i rekao mu je da građevinska dozvola još nije izdana jer kod njega nisu došli svi kompletni dokumenti.

Marinko Radočaj dodaje kako je  navodno o tome bilo  priče  na Županiji u smislu da je  to pomalo sve riješeno, a prema ovome  izgleda da od toga nema još ništa.

Gradonačelnik vjeruje da je  bilo razgovora i dogovora u smislu ako bi bila izdana građevinska dozvola da bi  se onda mogla i kakva sredstva osigurati, zna da  je dožupan Ljubojević govorio da je Vlada na pragu da bi mogla osigurati sredstva, ali ne vidi da su ih osigurali jer nema osnove,  nema građevinske dozvole.  Što se tiče drugog pitanja izvijestio je Vijeće kako je bio  sa županom  Vučićem kod ministra, bila je i gđa Zdenka, razgovarali su i o komunalnoj naknadi, ali ne  samo o komunalnoj naknadi već i o renti koju traže sve JLS oko poligona,  Rakovica, Saborsko, Plaški, Josipdol, Tounj i Slunj. Kaže kako je  ministar  tu odmah nekako nastupio žestoko pa mu je i sam malo žestoko uzvratio tako da su se  dosta brzo razišli u tim razmišljanjima, ali su se  kasnije ipak našli i došli do nekakvog načelnog dogovora da će se ići sa prijedlogom izmjene Zakona. Tu bi bila  uključena naša pravna služba, pravna služba Rakovice i Županije i to se dogodilo prije desetak dana, gđa Zdenka je išla u Zagreb zajedno sa gospodinom iz Rakovice i pravnikom iz Županije te g. Maradinom, dočekao ih je  gosp. Jakop,  pomoćnik ministra tako je na neki način načelno pokrenut  taj postupak izmjene Zakona o poligonima. Predlaže se izmjena Zakona o poligonima. “Nama je svejedno,  neka ide i o poligonima jer smo mi smatrali da poligon Slunj nije u rangu sa svim ostalim poligonima, to je malo drugačije, najaktivniji je poligon. Ministar tu ima svoja razmišljanja, mi smo imali svoja i nismo našli zajednički jezik, odmah u startu smo se razišli i rekao je da je razgovor krenuo u krivom smjeru, ali evo na kraju smo ipak nešto načeli da bi se krenulo sa tom izmjenom zakona i ja se nadam da će nešto od toga biti”, zaključio je gradonačelnik.

Marinko Radočaj kaže da mu je  drago  da se bar nešto pokrenulo, zna,  kada je bila prošla kampanja, da se hvalilo na sva usta da će i Karamarko  i predsjednica sve to odraditi kako Bog zapovijeda, da će to brzo ići kada dođu na vlast, međutim, to ne ide baš tako brzo kako se zamišljalo.

Gradonačelnik je na ovo što je rekao g. Radočaj odgovorio kako nikad nije  na takav način razmišljao, samo je rekao da nije u redu da se nešto planira na ovom poligonu, a da lokalna  zajednica ne zna ništa o tome, to je rekao i ministru koji mu je na to uzvratio  da oni mogu raditi na poligonu što hoće, bez znanja Grada. Kaže dalje kako je na to reagirao odgovorivši mu da ne vjeruje  da to tako ide jer onda ne zna čemu je uopće izabran  za gradonačelnika, ako ga se  ništa ne pita, a radi se na prostoru Grada. Tu je, kaže,  razgovor možda otišao malo u krivom smjeru i dodaje kako su se oni  plašili da ne bi došlo do kakvih zapreka i do sprečavanja odnosno zatvaranja ulica. “Rekli smo da još uvijek sprečavamo da do toga  dođe, oni se toga boje, ali to je zadnja opcija koja bi se mogla dogoditi i ja uporno to i govorim da mi sprečavamo da do toga dođe mada su naši ljudi kivni na poligon i na njih, osobito na ministra zato što on odlučuje o tome, on predlaže zakone i on je taj koji to može riješiti”, istaknuo je gradonačelnik, ne nastavio:  “Ovo što si rekao da sam ja ili netko drugi govorio da će Karamarko biti uključen, znamo da je Zakon donesen i Zakon treba mijenjati, a mi ne možemo čekati ni Karamarka ni nikoga, čekamo Ustavni sud što će po tom pitanju reći, znači Ustavni sud još nije donesao odgovor, nije donesao to rješenje, to čekamo po pitanju komunalne naknade, znači komunalna naknada je jedno, a ovo je drugo.  Mi smo sada pismeno tražili prošle godine rentu, tražio sam eko rentu, oni kažu neka bude renta, slažem se i s tim, nešto je malo pokrenuto, ali što će se dogoditi od toga, ne znam, ja sam se s g. Jakopom sreo sada u Zagrebu u subotu i rekao je da su nešto pokrenuli”.

   

Po završetku “Aktualnog sata” predsjednica je preša na utvrđivanje dnevnog reda te je predložila vijećnicima dnevni red kakav su dobili u pozivu.

Prijedloga za izmjenama ili dopunama dnevnog reda nije bilo pa predsjednica daje dnevni red na usvajanje.

Nakon što je konstatirala da je glasalo svih 14  vijećnika predsjednica iznosi da je Gradsko vijeće za 31. sjednicu  jednoglasno utvrdilo  slijedeći

 

 

Dnevni red

 

 1. Zaključak o usvajanju zapisnika sa 30. sjednice Gradskog vijeća
 2. Financijsko izvješće KOMUNALNOG DRUŠTVA LIPA za razdoblje 01. 01. – 31. 12. 2015. godine
 3. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Slunja za 2016. godinu
 4. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju proračuna Grada Slunja za 2016. godinu
 5. Odluka o izmjenama Socijalnog programa Grada Slunja za 2016. godinu
 6. Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u športu Grada Slunja za 2016. godinu
 7. Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Grada Slunja za 2016. godinu
 8. Odluka o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini na području Grada Slunja
 9. Odluka o izmjeni i dopuni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Slunja u 2016. godini 
 10. Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Slunja u 2016. godini 
 11. Odluka o povjeravanju poslova održavanja nerazvrstanih cesta i gradskih ulica
 12. Odluka o kupnji k.č. br.1758 k.o. Slunj 1 
 13. Zaključak o utvrđivanju prijedloga sudaca porotnika za Općinski sud u Karlovcu
 14. Zaključak o utvrđivanju prijedlog sudaca porotnika za Županijski sud u Karlovcu
 15. Različito

 

 

 

 1. Zaključak o usvajanju zapisnika sa 30. sjednice Gradskog vijeća

Zapisnik sa 30. sjednice Gradskog vijeća dostavljen je vijećnicima u materijalima.

Primjedbi na Zapisnik nije bilo i predsjednica daje Zapisnik na usvajanje.

Glasalo je svih 14 vijećnika pa predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo Zaključak o usvajanju Zapisnika sa 30. sjednice Gradskog vijeća održane dana 11. 05. 2016. godine.

 

 1. Financijsko izvješće KOMUNALNOG DRUŠTVA LIPA za razdoblje 01. 01. – 31. 12. 2015. godine

Financijsko izvješće Komunalnog društva LIPA d.o.o. Slunj za razdoblje 01. 01. – 31. 12. 2015. godine vijećnici su dobili uz poziv, a predsjednica je pozdravila i direktoricu Nikolinu Palić koja prisustvuje sjednici i potom otvorila raspravu.

Zoran Ivšić pita zašto djelatnica Lipe koja  radi u LIPI  na održavanju cvjetnjaka radi i u Rastokama na održavanju zelenih površina kada je to dano Turističkoj zajednici na upravljanje.

Nikolina Paulić odgovara da su, što se tiče rada  gđe Kate, imali niz sastanaka sa gradskom upravom i Turističkom zajednicom  pošto je u Rastokama Grad  davno prije posadio trajne nasade i dogovoreno je da će gđa Kate i dalje raditi,  ali će  Turistička zajednica plaćati njezin rad, upravo iz razloga da ni bi  došlo do toga da se ti nasadi osuše.

Zoran ivšić je uzvratio da su  to oni  mogli raditi.

Nikolina Paulić je nastavila kako je odluka  donesena i oni u  Rastokama rade ono što im se naruči, a poslove naručuje Turistička zajednica, znači što se tiče gđe.  Kate  dogovoreno je da ona rad svoj posao dolje, a ostalo se radi po narudžbi.

Zoran Ivšić je na to samo komentirao da to nitko drugi ne može ni raditi nego LIPA.

Mario Medved se obratio gđi. Paulić i rekao  kako ga, baš na tragu toga, zanima njen  komentar vezano uz to da se TZ  uplela u njihovu domenu održavanja javnih površina pa pita  kako to utječe na njihov  rad, koliko će im pasti prihodi i što kaže na takvu odluku da  istu djelatnost obavljaju dvije institucije.

Nikolina Paulić ponavlja kako su  početkom godine imali niz sastanaka kojima je Komunalno društvo LIPA obaviješteno da je Gradsko vijeće donijelo Odluku kojom se daje Turističkoj zajednici prostor Rastoka na upravljanje na 5 godina,  obaviješteni su da će TZ održavati te prostore.  KD LIPA Slunj ne može se miješati u odluke koje je netko izvan uprave donio pa su se dogovorili da će raditi ono što je u njihovoj, a to je smeće jer jedino LIPA može to raditi,  kako na području Grada Slunja tako i na području Rastoka, a da će gđa. Kate i ostali koji rade na održavanju tih nasada raditi i dalje kao i sve druge poslove koje TZ naruči narudžbenicom, kao i svaka druga pravna osoba. Istaknula je kako KD LIPA nije nadležno da se protivi odluci, tu Odluku nisu ni donijeli niti su je dobili na uvid kada ju je Gradsko vijeće donijelo i povjerilo poslove TZ. Što se tiče nekih izgubljenih prihoda, Komunalac je dugi niz godina održavao zelene površine i sve drugo u Rastokama, a kasnije je to nastavila LIPA i imaju određeni manjak prihoda, ali se nada da to neće utjecati na poslovanje LIPE.  

Kako se nitko više nije javio predsjednica se zahvalila na odgovorima i potom  dala Izvješće na glasanje.

Završetkom glasovanja predsjednica konstatira da je glasalo svih 14 vijećnika te da je Financijsko izvješće KOMUNALNOG DRUŠTVA LIPA d.o.o. Slunj za razdoblje 01. 01. – 31. 12. 2015. godine jednoglasno usvojeno.

 

 1. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Slunja za 2016. godinu

Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Slunja za 2016. godinu vijećnici su dobili u materijalima zajedno sa pisanim obrazloženjem.

Na poziv predsjednice Vijeća, Ivanka Magdić, predsjednica Odbora za proračun i financije iznijela je stav Odbora. Naglasila je kako je neposredno prije sjednice održana sjednica Odbora za proračun i financije u sastavu od 2 člana jer je jedan član opravdao odsutan. Odbor je nakon obrazloženja gđe. Vukošić, a i činjenice da su članovi Odbora detaljno pročitali ovaj prijedlog kao, nada se, i ostali vijećnici, jednoglasno  podržao prijedlog Odluke i predlaže  Gradskom vijeću da  usvoji Odluku u cijelosti onako kako je i predložena.

Otvorena rasprava.

Mario Medved je kratko o proračunu, budući da je to ipak najvažniji godišnji dokument, istaknuo da su sve izmjene na tragu projekata, projektne dokumentacije, ali  bazni dio proračuna s kojim se  ne slaže se ne mijenja te stoga neće moći podržati ovaj rebalans.

Zoran Ivšić se složio s g. Medvedom da se radi o projektima, radi se o komunalnoj infrastrukturi, sve je to u redu i  sve pet, ali opet ne zna da li se ima uopće u planu uložiti kakva dodatna energija u smjeru otkupa poduzetničke zone. Kaže kako zna da malo turpija s tim, ali je mišljenja  da bi vrijedilo uz sve ove projekte  staviti nekakvu kupnju i probati složiti neki prostor. Ne kaže da će se sutra netko pojaviti, ali prateći našu televiziju, županijske panorame vidi kako su i na sjeveru naše države isto  mala mjesta, male općine, a  ulaže se u takve stvari, rade se pogoni sa 7,8 zaposlenih. Stoga misli da mi tu ne ulažemo dovoljno energije, a u ovom rebalansu se to čak ni ne spominje jako i žao mu je zbog toga pa je ovime samo htio reći da bi trebao obratiti pozornost na tu stranu jer se i takvi neki projekti mogu kandidirati za sredstva fondova jer, smatra, ne možemo živjeti svi od turizma, o poljoprivredi da i ne govori jer se o njoj već zadnjih godina nije spomenula niti riječ ovdje. “Znači mi smo na turizmu, turizam su autobusi, naplate i sl., a ja mislim da za Slunj to nije dovoljno” zaključio je g. Ivšić. Drugo, ne zna koliko je poznata informacija da će ove jeseni u Slunju 24 djece ići u prvi razred pa pita  “kada  sve to  zbubate, a vi ćete to odraditi, svaka čast, ali tko će tu biti, tko će to plaćati, tko će to održavati”. Stoga misli da je proizvodnja ipak jako bitna za jednu zemlju, za jedno malo mjesto, za jednu malu JLS kao što je Slunj. Vezano za sredstva od 300.000 kn za  otkup zemljišta za potrebe nastavka Ulice knezova blagajskih, što smatra da je u redu i da se treba  delati ulica, ali ne zna da li je to tolika potražnja za gradilištima ili je nešto drugo u pitanju, a ako nije to u pitanju, zanima  ga zašto se taj iznos ne bi razdijelio  na 3 puta po sto tisuća kuna pa kandidirali eventualno tri ulice u kojima ljudi već žive, koje postoje jer sve i jedna ulica je za rekonstrukciju, od ulica u Lalić Gaju, pa npr. Stara cesta koja vodi do Rastoka, a nema ni nogostupa ni kanalizacije, a bavimo se turizmom.  Slaže se da treba biti i ovo što je predloženo, ali pita tko je došao do takvog zaključka da je bolje praviti nepostojeću cestu nego popravljati one koje su ionako zapuštene te ponovio  kako na kraju ne znamo kome će sve to i trebati za 10, 15 godina.

Gradonačelnik je po pitanju male poslovne zone iza Elektre izvijestio Vijeće da je konačno i to završeno jer je s vlasnikom koji je još ostao potpisan ugovor i misli da mu je sve već isplaćeno, znači svi ugovori su potpisani tako da je ta zona zaključena. “Što ćemo s tom zonom napraviti, to ćemo se vjerojatno ovdje dogovarati, da li će to biti prostor za buduće reciklažno dvorište ili nešto drugo, ta zona nije velika, tu neka proizvodna hala ne vjerujem da bi mogla biti, ali to je stvar nas ovdje i o tome ćemo razgovarati, znači namjena te zone će doći na Gradsko vijeće, neću sam donositi nikakvu odluku, ali je bitno da je ona sada zaključena, sada je isplaćena” istaknuo je gradonačelnik. Što se tiče drugih zona rekao je kako su to preveliki zalogaji za nas i naš proračun to ne može pokriti, a da se ide sa 100.000 kn ili 200.000 kn godišnje, vjeruje da bi  to sa vlasnicima bilo teško dogovarati. To je velik prostor i kada bi bilo dovoljno novaca vjeruje da ne bi bio problem to otkupiti, ali prevelika je zona i pretanki smo s novcima. Vezano uz Ulicu knezova blagajskih rekao je kako je to ulica koja je već 4 ili 5 godina projektirana i planirana da bi se spojila  ulica koja je započeta,  ne  radi se o tome da se prodaju gradilišta nego da se ta ulica spoji i da se napravi krug. Već se nekoliko godina novci rezerviraju za otkup te ulice,  u par proračuna  je stavljeno oko 100.000 ili 200.000, a sada  je konačno i to dogovoreno, Grad je naručio  sudskog vještaka koji je procijenio to zemljište, održan je i sastanak i sa vještakom i sa vlasnicima i svi su se suglasili  sa cijenom tako da su sredstva u proračunu za otkup tog zemljišta sada predviđena i ide se u nastavak te ulice.  Što se drugih ulica tiče dao je informaciju kako su naručeni projekti i u proračunu su osigurana sredstva  za projektiranje 3 ulice,  Ulicu Ivana Trnskog, Ulicu Nazorovu  i Staru cestu, projektant je kontaktiran i ide se u to. Dodao je kako su naše mogućnosti na žalost takve, da može sve bi ih izgradio, ali ne ide ipak tako, nema dosta novaca za projekte, a kamoli za dalje.

Zoran Ivšić odgovara da je svjestan toga pa upravo zato i smatra da se trebamo prilagoditi  situaciji i odrediti neke prioritete, otkloniti uska grla kod npr. Doma zdravlja, u Lalićevom Gaju gdje je katastrofalno stanje i ljeti i zimi, gdje nema nogostupa. Nije protiv ulice, neka se radi, ali ne zna zašto sada delati  novu ulicu za koju nitko nije ni pitao,  niti će se tko naseljavati dok se istovremeno ulice  u kojima ljudi žive i u kojima imaju svakodnevne probleme stavljaju u drugi plan.

Gradonačelnik s obratio g. Ivšiću riječima kako je  mislio da će biti zadovoljan zato što se konačno završava trakavica oko otkupa tog zemljišta  koja već  nekoliko godina  traje i da se konačno to nekako zaključilo i dogovorilo.

Zoran Ivšić odgovara gradonačelniku kako  sve  razumije, zna da ga je dočekalo puno toga jer njegovi  prethodnici to nisu na vrijeme odradili i svjestan je toga, ali ponavlja kako imamo ljude koji žive i godinama imaju problem pa se to ne pokreće, na tim mjestima se ništa ne pokreće.

Gradonačelnik je još iskoristio priliku i podsjetio  Vijeće kako je u proračunu za ovu godinu osigurano 400.000 kn za  pročistač. Ovo govori jer  je dobio  jednu informaciju, naime, ne zna se  što će biti s pročistačem za ovu godinu, ako pročistač bude išao redovnim putem onda će se ta sredstva ostaviti za njega, a ako  ne, ta sredstva bi se prenamijenila za  kanalizaciju Lalić Gaj pa bi tako ona došla prije na red od pročistača. “To su samo neke smjernice, ne mora značiti da će do toga doći” kaže gradonačelnik, jer dobio je nekakav signal iz Hrvatskih voda da bi prije moglo doći do realizacije jednog manjeg projekta od 3,7 mil. kn nego projekta vrijednosti 15-20 mil. kn. Rekao je kako to ne znači da će se odustati od pročistača, ali ako dođe do toga se osiguraju sredstva za tu kanalizaciju Grad bi se javio jer se Komunalac ne može javiti budući da nisu na takav način registrirani,  mora se lokalna uprava pojaviti.  Grad je zadržao  to pravo da se javi ukoliko bi došlo do toga da bi oni osigurali  novce. “To je samo jedna informacija, ne mora značiti da će do toga uopće doći, ako bude išao pročistač ići ćemo u tom pravcu, a Lalić Gaj ostaviti za neku drugu prigodu, nećemo kršiti Zakon jer ta sredstva bi se preusmjerila, to su sredstva za odvodnju jedna i druga”, zaključio je gradonačelnik.

Kako se nitko više nije javio za riječ, predsjednica je zatvorila  raspravu i dala na glasovanje Odluku o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Slunja za 2016. godinu.

Glasalo je svih 14 vijećnika i predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće sa 12 glasova ZA i 2 glasa PROTIV usvojilo Odluku o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Slunja za 2016. godinu.

 

 1. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju proračuna Grada Slunja za 2016. godinu

Tekst Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Slunja za 2016. godinu vijećnici su dobili u materijalima.

Rasprava nije vođena pa je predsjednica dala Odluku na glasanje.

Završetkom glasovanja predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno, sa 14 glasova ZA, usvojilo Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Slunja za 2016. godinu.

 

 1. Odluka o izmjenama Socijalnog programa Grada Slunja za 2016. godinu

Prijedlog Odluke o izmjenama Socijalnog programa Grada Slunja za 2016. godinu zajedno sa pisanim obrazloženjem Gradsko vijeće dobilo je u materijalima.

Rasprave nije bilo pa je predsjednica dala Odluku na usvajanje.

Glasalo je 14 vijećnika i predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno usvojilo Odluku o izmjenama Socijalnog programa Grada Slunja za 2016. godinu.

 

 1. Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u športu Grada Slunja za 2016. godinu

Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u športu Grada Slunja vijećnici su dobili u materijalima.

Na sjednici nije bilo nikakvih pitanja niti dodatnih prijedloga, odnosno rasprave pa je predsjednica dala Odluku na usvajanje.

Svih 14 vijećnika glasalo je ZA Odluku i predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno usvojilo Odluku o  izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u športu u 2016. godini.

 

 1. Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Grada Slunja za 2016. godinu

Ova Odluka također je vijećnicima dana u materijalima sa kratkim pojašnjenjem pa je predsjednica otvorila raspravu.

Nitko se u raspravu nije uključio i predsjednica ju zatvara te daje Odluku na glasovanje.

Glasalo je svih 14 vijećnika i predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno usvojilo Odluku o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Grada Slunja u 2016. godini.

 

 1. Odluka o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini na području Grada Slunja

Odluku o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture vijećnici su također dobili u materijalima.

Na sjednici nije bilo nikakve rasprave pa je predsjednica dala Odluku na glasovanje.

Svih 14 vijećnika glasalo je ZA Odluku pa predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno usvojilo Odluku o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini.

 

 1. Odluka o izmjeni i dopuni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Slunja u 2016. godini 

Prijedlog izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2016. godini zajedno sa pisanim pojašnjenjem vijećnici su dobili u materijalima.

Rasprava nije vođena pa je predsjednica dala Odluku na usvajanje.

Glasalo je svih 14 vijećnika i predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće sa 13 glasova ZA i 1 glasom SUZDRŽANIM usvojilo Odluku o izmjeni i dopuni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2016. godini.

 

    10.Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Slunja u 2016. godini 

Prijedlog Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Grada Slunja za 2016. godinu vijećnici su dobili u materijalima zajedno sa detaljnim obrazloženjem.

Rasprava nije vođena već je predsjednica dala Odluku na usvajanje.

Glasalo je svih 14 vijećnika i predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno usvojilo Odluku o dodjeli javnih priznanja Grada Slunja u 2016. godini.

 

11. Odluka o povjeravanju poslova održavanja nerazvrstanih cesta i gradskih ulica

Prijedlog Odluke o povjeravanju poslova održavanja nerazvrstanih cesta i gradskih ulica zajedno sa detaljnim obrazloženjem te  usporednim pregledom ponuda i tijekom postupka vijećnicima je dan uz poziv.

Rasprava nije vođena pa je predsjednica dala Odluku na glasovanje.

Svih 14 vijećnika glasalo je ZA Odluku i predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno usvojilo Odluku o povjeravanju poslova održavanja nerazvrstanih cesta i gradskih ulica.

 

12. Odluka o kupnji k.č. br.1758 k.o. Slunj 1

Prijedlog Odluke o kupnji k.č. br. 1758 k.o. Slunj 1 vijećnici su dobili uz poziv zajedno sa preslikom rješenje Trgovačkog suda u Karlovcu kojim se Gradu Slunj dosuđuje nekretnina stečajnog dužnika Slunjčice d.d., k.č. 1758.

Nitko od vijećnika nije se uključio u raspravu pa je predsjednica raspravu zaključila i dala Odluku na glasovanje.

Glasalo je 14 vijećnika i predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće sa 12 glasova ZA i 2 glasa SUZDRŽANA usvojilo Odluku o kupnji k.č. 1758 k.o. Slunj 1. 

 

13. Zaključak o utvrđivanju prijedloga sudaca porotnika za Općinski sud u Karlovcu

Predsjednica je pozvala predsjednika Odbora za izbor i imenovanje da iznese prijedlog Odbora za kandidate za sudce porotnike Općinskog suda u Karlovcu.

Ivica Barić, ispred Odbora koji je održao danas sjednicu, predlaže da se za kandidate za suca porotnika predlože JOSIP ŠTEFANAC  i IVAN TOLJ.

Kako drugih prijedloga nije bilo predsjednica predlaže da Gradsko vijeće svojim glasovanjem potvrdi ove kandidate.

Glasalo je svih 14 vijećnika i predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće sa 13 glasova ZA i 1 glasom SUZDRŽANIM za  kandidate za sudce porotnike Općinskog suda u Karlovcu predložilo Josipa Štefanca i Ivana Tolja.

 

14. Zaključak o utvrđivanju prijedlog sudaca porotnika za Županijski sud u Karlovcu

Na poziv predsjednice Vijeća Ivica Barić je iznio i prijedlog Odbora za izbor i imenovanje da se kao kandidati za sudce porotnike Županijskog suda u Karlovcu predlože MILKA SKUKAN i JOSIP KOVAČEVIĆ.

Drugih prijedloga nije bilo pa je Gradsko vijeće jednoglasno, sa 14 glasova ZA, utvrdilo prijedlog kojim se za sudce porotnike Županijskog suda u Karlovcu predlažu gđa. Milka Skukan i g. Josip Kovačević.

 

 

 

 

Predsjednica Vijeća zaključila je rad sjednice u 18,40 sati.

 

 

IZVOD SASTAVILA                                                                                                                                                                                              PREDSJEDNICA

                                                                                                                                                                                                                      GRADSKOG VIJEĆA

 

Ankica Štefanac                                                                                                                                                                                                  Marina Mrkonja

                                                       

 

 

Close Search Window