E-Vijecnica|

U četvrtak, 17.3.2016. godine, održana je 29. sjednica Gradskog vijeća Grada Slunja.

http://www.youtube.com/watch?v=PLBubT1cwgk

 

 

Zapisnik

 

sa 29. sjednice Gradskog vijeća Grada Slunja održane dana 17. 03. 2016. godine u vijećnici.

Sjednicu je u 18,00 sati otvorila predsjednica Gradskog vijeća Marina Mrkonja, pozdravila sve nazočne  i konstatirala da istoj prisustvuje 14   članova Gradskog vijeća.

Sjednici prisustvuju:  Marina Mrkonja,  Katarina Rendulić,  Mario Medved, Milka Filipčić, Ivica Barić, Ivan Bogović, Davor Požega,  Diana Cindrić, Ivan Požega,  Marinko Radočaj,   Damir Vuković, Zoran Ivšić,  Mihaela Turkalj i Josip Štefanac.

Izostanak nije opravdala Ivanka Magdić.

Pored članova Gradskog vijeća sjednici prisustvuju:Jure Katić, gradonačelnik, Zdenka Kovačević – pročelnica Ureda Grada, Anđelka Jurašin Vuković – pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela, Marija Vukošić – voditeljica Odsjeka za proračun i financije, Ivanka Šebalj – voditeljica Odsjeka za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i stanovanje, Irena Mateša – voditeljica Odsjeka za gospodarstvo, Dragan Smrzlić – direktor Turističkog ureda. 

Zapisničar: Ankica Štefanac.

AKTUALNI SAT:

Za aktualni sat prijavila su se  tri vijećnika pa ih predsjednica poziva da postave pitanja.

Mario Medved je podsjetio kako su  prošli puta  pričali o najmu poslovnih prostora  pa ga zanima je li se  počelo razmišljati u kojem smjeru promijeniti  odluke, odnosno  je  li se što počelo raditi po tom pitanju.

Gradonačelnik odgovara kako se  nije počelo  raditi ništa po tom pitanju,  sve što je prošli puta rekao to stoji i sada, dakle ostaje isto kao i do sada jer on ne vidi razlog da se to mijenja budući da to sve  povlači   neke konzekvence za sobom pa  za sada ostaje tako. Dodao je kako ima i nekih upita  pa vjeruje kako uskoro neće niti biti praznih poslovnih prostora.

Mario Medved je zamolio službe da pripreme za slijedeći put  Odluku sa svim izmjenama i dopunama, da im se priloži to uz materijale pa da mogu  pogledati kako ta odluka izgleda.

Josip Štefanac  je postavio  pitanje u vezi repetitora na Srednjoj školi, navodno da se odande seli i to prema objektima Osnovne škole i Dječjeg vrtića. U principu je  protiv toga  da bude i na Srednjoj školi, ali ne zna zašto bi se sada uopće  preseljavao prema još mlađoj djeci, da im bude još bliži  i da im eventualno ugrožava  zdravlje. Prema  informacijama koje je dobio od građana to bi trebalo doći  na zgradu Korduna. Smatra da to nije u redu i da bi trebali vidjeti da li se nešto može poduzeti, da li ima nekakva zakonska mogućnost da se to  negdje dislocira na okolna brda jer su kod nas  ona dosta visoka, prazna su, a s druge strane vjeruje da bi bila  dobra i pokrivenost, a sigurno  i manja šteta  od zračenja. Drugo pitanje odnosi se na  inicijativu građana i poduzetnika Naše Rastoke. Bio je, kaže,  uvjeren  sve do sada da je to bilo dostavljeno i gradonačelniku i  predsjednici Gradskog vijeća i vijećnicima, svima, sada nije siguran pa pita  jeli to dostavljeno. Nakon što je predsjednica odgovorila da sada je, nastavio je kako oni traže  hitno ukidanje Odluke o naplati ulaza u naselje Rastoke. Stoga ga zanima, da bi kao vijećnici bili mirne savjesti,  da li je sve odrađeno  temeljem zakona odnosno da li su svi zakonski uvjeti zadovoljeni.

Gradonačelnik je,  što se repetitora tiče, izrazio bojazan da  tu ovlasti Grada i njega kao gradonačelnika nisu prevelike. Poznato mu je da su u Karlovcu prosvjedima uspjeli zabraniti da se repetitor postavi na Slunjskim brdima. Upoznat je sa činjenicom da  Srednja škola Slunj želi da se repetitor makne sa zgrade škole i, koliko mu je poznato,  T-com se dogovorio  s gospodinom Turkaljem  da će ga postavili na skladište Kordunove zgrade. Ne zna s pravne strane  što se može napraviti, da li može Grad tu što napraviti, pritužbe građana su tu, rekli su da će  pokrenuti peticiju, a da li je pokrenuta, ne zna. Razgovarao je i  sa g. Turkaljem pa zna da su potpisali ugovor i sada to samo treba realizirati, a da li će to tako ići, ne zna.

Zdenka Kovačević je dopunila kako, što se tiče same zakonske procedure, Grad nema ingerencija kao i u drugim slučajevima nekakvih zahvata u prostoru jer  takvi se stupovi odnosno odašiljači postavljaju temeljem Pravilnika o jednostavnim građevinama i ukoliko su ti uvjeti zadovoljeni, u tom smislu, kao JLS,  postavljanje zabraniti ne možemo.

Josip Štefanac ponavlja kako je gđa Kovačević i sama rekla da su to zahvati u prostoru, a naš prostor je urbaniziran pa je zamolio da se to proba istražiti, da se  vidi da li to i koliko narušava zdravlje, da se pogleda kako su to drugi gradovi riješili. Nije protiv toga da se to stavi, ali  negdje drugdje, na Melnicu, Muratovac, Pliš, Lumbardenik. Nije mu jasno da  ne možemo to uvjetovati ako raspolažemo nekakvom imovinom, prostorom, takav  odgovor mu se ne dopada s obzirom na to da Grad  npr. određuje radno vrijeme lokalima, određuje dopuštenu visinu buke, pa tako vjeruje da može i visina tog zračenja biti ograničena u tim prostorima.

Zdenka Kovačević odgovara kako se može složiti s vijećnikom da je nezadovoljan jer nezadovoljna je i osobno, ali ponavlja kako se,  na žalost, ovlasti JLS u uređenju prostora  zadržavaju na prostorno planskoj dokumentaciji, a sve ostalo je uređeno propisima i u ovom slučaju je navela kojim konkretno Pravilnikom tako da nije  sigurna da tu kao jedinica lokalne samouprave možemo puno poduzeti.

Josip Štefanac pita da li će se što pokušati  na što je pročelnica odgovorila “naravno da će se pokušati”.

Gradonačelnik dodaje kako to već dugo godina stoji na Srednjoj školi, vjeruje da oni sada u to gledaju tako, ako je do sada bilo tamo može i dalje samo 20, 30 metara,  navodno  niti ne traže nekakva odobrenja jer za to i ne trebaju neki posebni uvjeti. Slaže se da je pritisak velik od građana, osobito  gore koji stanuju u tom dijelu, do sada se nisu bunili dok je bilo na Srednjoj školi, a sada kada traže premještaj je malo drugačije. To je iz razloga što se prije i nije puno govorilo da to zrači, a sada se o tome puno više  priča i vjeruje se  da je to stvarno tako. Razgovarao je sa g. Turkaljem i rekao  mu da su nezadovoljni prvi susjedi, cijela ulica. Nije  razgovarao sa ravnatelje Osnovne školi niti Vrtića, ali gđa Zdenka je rekla s pravne strane  pa će se to još vidjeti. Što se Rastoka ne bi se tu  puno zadržavao jer zna kakav je njihov stav od prvog dana, ne samo on nego svi to znaju. Pita se,  kuda bi mi došli ako bi tako nekoga slušali, gradske odluke su gradske odluke i nisu bez nekog temelja donesene i ne može nama uvjetovati nitko  kada je u pitanju Grad i gradska imovina. Oni se ponašaju kao da su  Rastoke njihove, kaže gradonačelnik i dodaje da ono što je njihovo privatno, u to Grad ne dira niti će dirati. Također je na ono što su rekli  da se to sve odražava  na nezainteresiranost turističkih agencija za posjet Rastoka, od osnovnoškolskih ekskurzija, domaćih posjetitelja, individualnih posjeta, nezadovoljstvo posjetitelja zbog naplaćivanja šetnje cestom kroz naselje,  neuređenog parkinga, zatvorenih javnih WC, komentirao kako njima ništa ne valja, a činjenica je da ljudi negoduju što moraju njima plaćati. Kada se njima plaća onda nema negodovanja, tamo je sve dobro, tamo je sve u redu. Stoga ponavlja kako se ništa nije napravilo da se nije smjelo napraviti,  Gradsko vijeće donosi Odluku o davanju na upravljanje   te infrastrukture Turističkoj zajednici i to je najjači dokument, njega ne može pobiti nitko i niti jedna  inspekcija zato jer je to  gradska imovina i Grad njome upravlja. Pozvao ih je da, ako tvrde da imaju manji promet zbog naplate, a tvrde da su  svi zakinuti, da donesu  promet prošle i pretprošle godine pa će se  vidjeti da li su prošle godine imali manje prometa nego pretprošle, ako su imali  manje prometa, može se onda  razgovarati o nekim promjenama. Ipak, smatra da dolje nije sam promet u pitanju, promet nije samo rezultat uvođenja naplate već je rezultat i svega drugoga od odnosa prema ljudima, cijena i td. Osobno smatra  da nisu imali manje prometa već više  i to je  sigurno  tako. Nije ni točno, kaže, da  neke agencije odustaju,  dapače, agencija ima, javljaju se i sada se zna na koji način se ide. Spomenuo je kako je upravo jučer dobio spisak jedne agencije kuda i koliko puta će dolaziti u Rastoke pa je na kraju rekao kako je sve ovo što su pisali  samo  njihovo naklapanje, iako ne misli  da su svi u Rastokama za to. Ponovio je  da to nije njihovo, ono što je njihovo na to  mogu  paziti, a na gradsko ne mogu paziti oni nego Grad i tu je Grad i Gradsko vijeće i Gradonačelnik i oni se moraju u to  uklopiti. Poznato mu je da su bili  svagdje, ne zna gdje nisu bili i svagdje su dobili odgovor da to moraju riješiti u gradu. Prošli tjedan je zvala ravnateljica Javne ustanove, koja je sretna da je Grad to uzeo na sebe. “Svi su sretni osim njih, sada bi odjednom bila bolja Javna ustanova s kojim se nikako nisu slagali dok je bila, sada mi ne valjamo, a Javna ustanova je u redu. Ono što je Javna ustanova s njima dogovarala tada nisu valjali, znači nema tko će njima valjati u Rastokama tako da se uopće ne želim na to osvrtati. Oni  mogu nas ometati, tu spominju da je nadležnost u Rastokama Ministarstvo kulture, možda ima, nadležnost Ministarstvo turizma, ima dijelom, Ministarstvo prostornog planiranja i zaštite okoliša, isto ima dijelom malo, javna ustanova Natura Viva, nešto malo, ali Grad Slunj i Turistička zajednica Grada Slunja ima sve, to je naše i mi od toga nećemo odustati. Ponovo govorim neka nam donesu na uvid njihove rezultate poslovanja za prošlu i pretprošlu godinu, ništa drugo ne trebamo, ako su imali manje prometa nego godinu prije, onda možemo sjesti i razgovarati, ali tu ne bi bio samo uvjet naplata, naplata je njima donijela puno toga, samo što oni toga nisu svjesni”, zaključio je gradonačelnik.

Josip Štefanac je, kaže, u principu zadovoljan, podržavao je  Odluku, ali da javnost ne bi bila obmanuta ovim ili onim, smatra da je  bitno  reći da su  odluke donesene temeljem zakona.

Gradonačelnik potvrđuje kako se i dalje radi temeljem zakona, Turistička zajednica ništa ne radi protuzakonito, sve što radi,  radi po zakonu, ima kojekakvih nadzora, biti će i revizija pa će se  vidjeti.

Zoran Ivšić je podsjetio gradonačelnika kako je SDP prilikom donošenja proračuna imao amandman vezano uz promjenu grijanja u Dječjem vrtiću pa ga zanima  u kojoj je to fazi, do kuda se u tome uopće došlo.

Gradonačelnik ogovara da se to nije zaboravilo,  sredstva se ulažu u Vrtić, ali je došlo do zastoja kod renoviranja Vrtića, odnosno ima nekih imovinskog pravih problema. Naime,  dolje gdje bi trebao ići  kotao,  to nije na Vrtiću, čeka se da se to riješi, projekt ide dalje, čeka se da se legalizira i taj podrum gdje treba biti kotlovnica.

Nakon aktualnog sata predsjednica je  prešla na utvrđivanje dnevnog reda.

Za današnju sjednicu predlaže dnevni red kakav su vijećnici dobili  u pozivu.

Prijedloga za izmjenama i dopunama dnevnog reda nije bilo pa je predsjednica  dala dnevni red na glasanje. 

Nakon što je konstatirala da je glasalo svih 14  vijećnika predsjednica iznosi da je Gradsko vijeće jednoglasno utvrdilo  slijedeći

 

 

Dnevni red

 

 1. Izvješće Mandatnog odbora o stavljanju mandata u mirovanje i polaganje svečane prisege
 2. Zaključak o usvajanju zapisnika sa 28. sjednice Gradskog vijeća
 3. Izvješće Turističke zajednice grada Slunja o provedbi sustava korištenja javne turističke infrastrukture u vodeničarskom naselju Rastoke u 2015. godini
 4. Odluka o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Slunja za 2015. godinu
 5. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Proračuna Grada Slunja za 2015. godinu
 6. Odluka o usvajanju Izviješća Gradonačelnika o izvršenoj preraspodjeli sredstava 
 7. Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje 01. 07.-31.12.2015.
 8. Izvješće o radu Jedinstvenog upravnog odjela i Ureda Grada za 2015. godinu
 9. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015. godini
 10. Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015. godini
 11. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenju otpadom u 2015. godini
 12. Izvješće o stanju zaštite od požara i provedbe Plana unapređenja zaštite od požara na području Grada slunja u 2015. godini
 13. Provedbeni plan unapređenja  zaštite od požara na području Grada Slunja za 2016. godinu
 14. Odluka o prodaji  stanova u vlasništvu Grada
 15. Program potpora poljoprivredi na području Grada Slunja za 2016. godinu 
 16. Zaključak o najvećoj pojedinačnoj vrijednosti imovine kojom samostalno raspolaže Gradonačelnik u 2016. godini
 17. Različito

 

 

1. Izvješće Mandatnog odbora o stavljanju mandata u mirovanje i polaganje svečane prisege

Izvješće Mandatnog odbora o stavljanju mandata u mirovanje podnijela je predsjednica Mandatnog odbora Diana Cindrić. Iz Izvješća je razvidno da je vijećnica Maja Jurčević sa danom 12. 02. 2016. godine dostavila zahtjev za stavljanje mandata u mirovanje iz osobnih razloga i od toga datuma  njen mandat je u mirovanju. Slijedeća na kandidacijskoj listi grupe birača je gđa Milka Filipčić  te ona zamjenjuje vijećnicu Maju Jurčević za vrijeme mirovanja njenog mandata.

Nakon što je podneseno  Izvješće vijećnica Milka Filipčić položila je svečanu prisegu.

 

2.  Zaključak o usvajanju zapisnika sa 28. sjednice Gradskog vijeća

Primjedbi na zapisnik sa 28. sjednice Gradskog vijeća održane dana 03. 02. 2016. godine  nije bilo pa je predsjednica dala Zapisnik na usvajanje.

Glasalo je svih 14 vijećnika pa predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće  jednoglasno usvojilo Zapisnik sa 28. sjednice Gradskog vijeća održane 03. veljače 2016. godine.

 

3.  Izvješće Turističke zajednice grada Slunja o provedbi sustava korištenja javne turističke infrastrukture u vodeničarskom naselju Rastoke u 2015. godini

Izvješće turističke zajednice Grada Slunja o provedbi sustava korištenja javne turističke infrastrukture u vodeničarskom naselju Rastoke u 2015. godini vijećnici su dobili uz poziv.

Otvorena rasprava.

Ivica Barić je najprije  zamolio  direktora da drugi puta malo bolje pročita  Izvješće,  da ga  lektorira  da to onda ima jednu ozbiljnost. Drugo, pohvaljuje rezultate Turističke zajednice, misli da su obavili jedan dobar posao, uz neke  zamjerke koje će iznijeti, ali, naglašava,  u svemu je prolazna ocjena i svaka čast direktoru. Zanima ga konkretno  stavka nabava opreme za održavanje 66.830,84 kune za traktor za košnju, kosilicu, motornu pilu, sitni alat i slično pa je zamolio direktora da mu pojasni o čemu se tu radi.

Dragan Smrzlić odgovara kako je turistička zajednica u program za 2016. godinu stavila i to da će imati i sustav održavanja, odnosno zaposlili su  jednu osobu kao kućnog majstora koji će biti zadužen za takve nekakve radove prvenstveno u Rastokama i iz toga razloga su kupili tog materijala odnosno alata da se ima s čime raditi.

Ivica Barić pita  čemu to, zašto TZ ide u održavanje, koji su ciljevi toga.

Dragan Smrzlić kaže kako su o tome dosta razmišljali što će i kako će jer su  tijekom 2015. godine  nailazili  na takve probleme da su svako malo trebali nekoga zvati za neke sitne popravke, što je sve otežavalo rad. Stoga su došli do zaključka  da bi bilo dobro da  zaposle jednu osobu, a ako stvari budu išle po planu, možda i više  i te bi  ljude angažirali i doveli te Rastoke u red, ne samo Rastoke već i kupalište, šetnice, biciklističke staze, staze nordijskog hodanja,  sva  atraktivna mjesta bi se uređivala.

Ivica Barić pita to jer je TZ  osnovana od Grada, a mi imamo jednu firmu koja se bavi time, to joj je osnovna djelatnost, a to je komunalna tvrtka LIPA pa ga  zanima, a to je možda i općenito pitanje gradonačelniku,  čemu se ide sada u ovakvo eksperimentiranje sa ovime. On za to ne vidi  nikakvih razloga, ako imamo firmu u Gradu koja se bavi time, osnovna joj je djelatnosti upravo ovo, firmu koja bi mogla biti financirana i na ovaj način i još puno više nego  je sada, firmu koja ima svu potrebnu opremu, koja ima ljude, kadar, iskustvo, ljudi koji imaju dozvole, položene ateste jer moraju raditi s tim stvarima i moraju  se za osposobiti pa ne zna čemu se uzrokuju ti troškovi. Njemu to djeluje  kao jedan eksperiment, ne zna čemu sve to treba i to uopće niti u najmanju ruku ne podržava, prije svega najviše zbog toga što imamo tu firmu koja to već radi i umjesto da toj firmi na taj način omogućimo da prikupi sredstva, na kraju krajeva pod istim smo kućom, ide se u  daljnje rastezanje troškova zapošljavajući ljude. “Uopće,  ideja da se zaposli ljude na ovaj način je notorna, nemojte se ljutiti, to je moje osobno mišljenje” ističe g. Barić i dodaje: “Ova stavka prihoda 888 tisuća kuna, rashodi 726 tisuća kuna, ja osobno smatram da bi ova razlika, odnosno višak prihoda od 162 tisuće trebala biti još veća od ovoga i ta stavka bi se trebala investirati u razvoj, ovo ne smatram razvojem, ovo nije razvoj, ovo je, ja to moram reći, to mi djeluje kao nekakvo uhljebljivanje kadrova, ja ne znam kako bi to na ljepši način rekao, mislim da je to totalno krivi smjer.”

Dragan Smrzlić odgovara kako je  to  baš u cilju tog razvoja,  taj čovjek ili osobe koje budu to radile, oni će  raditi baš  odmarališta, klupe, koševe, uređivati staze. Slaže se da je to LIPI osnovna djelatnosti, ali prošle godine zove LIPU i treba im  3, 4, 5 nekada i tjedan dana, a nekad i više da dođe, a o cijenama da ne priča pa kada se to sve vidjelo,  cjenik je po njegovom mišljenju  baš previsok, vjeruje da će se već  sa nekoliko košnji kupališta to isplatiti.

Ivica Barić se  sleže jer i sam radi u jednoj takvoj firmi gdje se neke interne  cijene napuhavaju,  naplaćivanje LIPE smatra svojevrsnom internom cijenom jer opet je sve pod istim  krovom, ali ovakvo razmišljanje ne podržava jer  LIPA nam nije neka strana privatna tvrtka koja nas sada “dere” nego se radi upravo o gradskoj firmi, firmi kojoj je Grad osnivač i kojoj je to jedan značajan prihod. Smatra da se  tu  može razgovarati i sa gradonačelnikom ili nekim tko je zadužen za to o nekom reguliranju cijena, ukoliko se smatra da su to previsoke cijene, to se uvijek  može  regulirati. “Na ovakav način ići zapošljavati djelatnika za ovo mislim da je to totalno krivi smjer, ne mogu to shvatiti, ne mogu to pojmiti, apsolutno to ne podržavam, ali neću više o tome, ne dajete mi konkretan odgovor i nisam zadovoljan odgovorom” ističe g. Barić.

Dragan Smrzlić odgovara kako će se  vidjet ove godine rezultati pa će se onda moći dati sud o tome, ali naglašava kako ovo  nije nikakvo uhljebljivanje.

Ivica Barić se još osvrnuo i na ostale zaposlenike pa je rekao kako općenito misli da je dolje bio  preveliki broj zaposlenika, bilo je zaposleno 5,  poslije je došlo još troje, bilo je i nekih  nesposobnih pa se  posao nije odradio. Ima još nekih stvari koje mu organizacijski nisu jasne, npr. bio je  presing na naplati na ulazu u Rastoke, a kućica na šetnici je  rasterećena, pa smatra da je bilo jednostavnije da se 1 ili 2 busa upute na  naplatu na šetnici i tako bi se naplata obavila u isto vrijeme umjesto što se sve radi na prvom ulazu. Na konto  toga,  zbog tih tehničkih stvari,  smatralo se  da postoji povećan obim poslova pa se išlo u  zapošljavanje radnika, a on smatra da se može sa manjim brojem djelatnika, ali efikasnih djelatnika  obaviti taj posao sa jednakom, ako ne i bojom kvalitetom. Apelirao je, stoga,  da se ne ide u takav vid zapošljavanja, to je ponovio već  tisuću puta kako ne smatra da bilo  koja gradska firma treba biti  generator radnih mjesta već trebaju biti  posrednici pa tako i Turistička zajednica  sa svojom djelatnošću  koju radi stvara u biti  uvjete da bi konkretno LIPA mogla  prihodovati sredstva i tako svojim ljudima dati plaću. Međutim, TZ ide u  generiranje radnih mjesta unutar svoje kuće što misli da nije dobro za jednu takvu djelatnost. Ovo što je rekao nije namijenjeno samo direktoru TZ već i gradonačelniku i ponovio je kako nije zadovoljan s time i ne podržava to, mada će Izvješće  kao takvo prihvatiti.

Zoran Ivšić kaže kako je  g. Barić  puno toga rekao  pa je samo pitao direktora je li on izračunao koliko će to njega koštati, koliko će koštati jedan bruto djelatnik, a koliko naplati LIPA u sezoni.

Dragan Smrzlić  odgovara da ima sve to izračunato,  koliko LIPA košta to sada ne može reći, to nije bio dio dnevnog reda, a sada se radi izvješće za 2015. godinu, imaju sve te podatke pa je pozvao, koga zanima, da dođu kod njega u Ured i sve će im objasniti.

Predsjednica Vijeća Marina Mrkonja odgovorila je gospodinu Smrzliću kako gradski vijećnici imaju  pravo pristupa svim podacima i ne moraju za to dolaziti u Ured nego je na njemu da dostavi te podatke, neće vijećnici ići od ureda do ureda i tražiti podatke.

Dragan Smrzlić  ponavlja kako će ti podaci biti u Izvješću za 2015. godinu.

Zoran Ivšić smatra kao je nelogično da se pored državne tvrtke LIPA d.o.o. koja se s time bavi, koja ima obučene ljude i opremu,  paralelno kupuje oprema, npr. još jedan traktor. Pita koliko taj jedan čovjek misli toga održavati, sve ukupno Rastoke, kupalište, bavit će se i razvojem, a ima samo što za kositi.

Dragan Smrzlić odgovara kako bi bio za sada jedan i bavio bi se samo održavanjem, ali bi   trebao  biti još jedan.

Katarina Rendulić se vratila korak  natrag,  na  zapošljavanje radnika na održavanju, malo je  popratila taj natječaj, ali želi da joj direktor još  jednom ponovi propozicije, pretpostavlja da je on bio  kreator toga natječaja za zapošljavanje. Pita do kada je natječaj trajao i koja je struka bila navedena u natječaju.

Dragan Smrzlić odgovara kako je natječaj završio u četvrtak, a bila je potrebna tehnička struka.

Katarina Rendulić kaže, ako se ne vara, pisalo je elektrotehničar.

Damir Smrzlić potvrđuje to, ali dodaje da su ih iz Zavoda za zapošljavanje tražili da tu bude baš neka određena struka.

Katarina Rendulić pita kakva je poveznica te struke – elektrotehničar koja je tražena s  ovime o čemu se priča,  o održavanju nekakvih vanjskih dijelova, Rastoke i td.

Dragan Smrzlić odgovara kako TZ ima i  2 kućice na kojima ima puno posla na jednom i drugom ulazu, a tu je i Ured TZ, tako da  ima tu posla.

Katarina Rendulić smatra kako se  veći opseg posla  odnosi na  neke druge stvari koje inače LIPA obavlja, a te poslove  sigurno  ne rade elektrotehničari.

Dragan Smrzlić je ponovio kako je Zavod tražio da se to navede jer za TZ je bilo bitno u natječaj staviti da bude tehnička struka.

Katarina Rendulić odgovara g. Smrzliću kako joj se čini da su prvo  imali čovjeka pa onda kreirali radno mjesto, a ne potrebu za radnim mjestom, a onda čovjeka.

Dragan Smrzlić odgovara kako je to njeno mišljenje, na što je Katarina Rendulić prokomentirala kako misli da je i  ispravno.

Josip Štefanac kaže kako su bili skeptični kada se donosila ta odluka u smislu da li će to biti dobro ili neće, ali evo pokazalo se dobro, ostvaruje se višak prihoda. Osobno je zadovoljan  da se zapošljavaju mladi ljudi, da se zapošljavaju mladi studenti, da im ova sredina na neki način pruža mogućnost da zarade, a za ovo daljnje  zapošljavanje ne zna o čemu se točno radi, ali smatra da zapošljavanje treba biti transparentno. Direktoru je rekao kako ove prozivke  i treba doživljavati kao prozivke s obzirom da je on  ovdje ipak na temelju  odluka Vijeća  započeo  s tim radom. “Želimo vam, naravno, biti vjetar u leđa, ali morate imati odgovornost prema nama, odnosno Gradonačelniku pa i nama” kaže  g. Štefanac. Vezano uz samo Izvješće, kaže kako je  navedeno da je bilo problema  u Rastokama, ali ne vidi koji su to problemi, nisu  taksativno navedeni.  Slijedeća stvar je ta da u Izvješću piše kako se slijedeće godine očekuje  znatno  poboljšanje u provedbi i organizaciji sustava na zadovoljstvo svih uključenih dionika, međutim, ne piše konkretno što pa je u tom smislu savjetovao za ubuduće  da se ipak te ideju napišu da i oni kao vijećnici znaju  na čemu će se to sutra raditi, koje su ideje, hoće li biti konkretno što za sanaciju nekakvog mosta,  sanaciju koševa,  hoće li biti kakva ulaganja u kulturu, hoće li biti pojačana kakva turistička ponuda, interesantnija i dr. Stoga je sugerirao da  ubuduće ta izvješća budu kompletna i temeljito prikazana.

Gradonačelnik se uključio jer je u par navrata prozvan, a i predsjednik je TZ pa je odmah naglasio kako je ovo lani bio jedan pilot program da se vidi  što će se događati s cijelim poslovanjem naše TZ. Na kraju se  pokazalo da ima  mogućnost da se kupi nešto od alata, a razlog za to je što smo  prošle godine u Gradu  imali javne radove, a nismo imali ništa od toga alata, niti lopate niti bilo kakve kosilice, imali smo samo te djelatnike. LIPA je također dobila 5 djelatnika za javne radove i oni su  svoj alat podijelili njima, imaju svojih obveza pa se stoga donijela ta odluka da bi  bilo dobro kupiti  alata jer se kroz javne radove puno  odrađivalo za TZ upravo u Rastokama. Naime, direktor je bio taj koji je njima  davao smjernice što bi trebalo očistiti i na koji način. Alat se kupio iz dva razloga,  prvo je što se  htjelo potrošiti novce jer nisu na vrijeme utrošena, a alat je potreban, a drugo na taj način je izbjegnuto plaćanje poreza na dohodak. Na Turističkom vijeću je rekao da bi i ova godina trebala biti pilot program ali  pilot program ulaganja u lokalitet, dakle,  ubuduće nema više alata. Sada s pravne strane treba vidjeti  na koji način se kao TZ uključiti u projekte. “Sada se pojavljuje TIC da će biti dolje, projektna dokumentacija se pribire, kada se  dođe do te dokumentacije da onda TZ bude u ime Grada taj nositelj ulaganja u lokalitet. Znači ubuduće nećemo mi kao Grad toliko imati opterećenja nego ćemo usmjeriti na njih, koliko budu imali mogućnosti, mi ćemo sada pratiti ove godine, ove godine nećemo vjerojatno niti puno djelatnika primiti jer sada su vidjeli kakvo je stanje, slažem se s ovim da je možda bilo malo previše njih dolje, sada vidimo da neće toliko toga trebati pa će i taj dio pratiti, ali kada završi ova godina, odnosno mi ćemo znati i nakon pola godine, i vidjeti što TZ može upravo na lokalitetu Rastoka i cijelog turizma u Gradu Slunju” kaže gradonačelnik i zaključuje “To je cilj i sve što budemo ove godine prihodovali ići će u lokalitet i  mora ići u lokalitet.”

Ivica Barić se izjasnio da je zadovoljan odgovorom gradonačelnika i smatra da je to na dobrom tragu. Jednom prilikom se i pričalo o tome,  razvoj je ovo što je govorio gradonačelnik,  ulaganje u projekte kojih dolje ima. Kako je poznato da novaca za te projekte nema, smatra da moramo ove novce  gurati tu i  to je onda ulaganje u lokalitet. Isto tako mišljenja je  da to treba i  reklamirati jer se i na taj  način daje do znanja i  ljudima koji žive dolje  da se taj novac dolje vraća. “Ako se u ovom smjeru bude išlo imate ćete punu moju podršku, a vjerujem i svih drugih, to je to  i o tome govorim” zaključuje g. Barić.

Gradonačelnik odgovara kako u tom smjeru moramo ići, bilo što da radimo u Rastokama sredstva će se  preusmjeravati tamo jer se ona nemaju kuda trošiti  nego u lokalitet. Sredstva se ne mogu dati Gradu  pa da Grad s time raspolaže, a to Gradu niti ne treba, nego treba upravo za to. Dodao je kako imamo  nekoliko projekata, upućivati će se na natječaje, a i za  izradu same projektne dokumentacije, ne samo izgradnju. Grad će pratiti TZ, neće  ih zagušiti  da im se odmah uzimaju sredstva, ako npr. imaju na računu 100.000 kn pa će se  to uzeti za neki projekt, surađivati će zajedno jer to je TZ Grada Slunja i Gradu Slunju će polagati račune. Vjeruje da će se već za pola godine znati kuda će se sredstva moći usmjeriti, u koje projekte, a projekata ima.

Ivica Barić se osvrnuo na konstataciju gradonačelnika da su novce morali potrošiti pa je rekao kako su se oni komotno mogli potrošiti u neki drugi vid, npr. na  reklamu jer nas nema nigdje,  nigdje se ne viđamo. Vjeruje da  takva jedna reklama nikome ne smeta jer sve što sada imamo su neke brošurice. Smatra da TZ to mora raditi,  to je jedan vid menadžmenta i jedan dio novaca je mogao otići u to jer se van sezone reklamira. Osobno bi volio da je to tako napravljeno jer to bi, po njemu, bio pametno potrošen novac, znači manje  traktora, kosilica, trimera, a više ovih drugih razvojnih stvari.

Gradonačelnik odgovara kako  moramo imati i alata, ne možemo bez toga, vjeruje da ćemo  ponovo dobiti  javne radove od Zavoda po 5 djelatnika i moramo s njima nešto raditi. Ako nema alata, što  vrijede ti djelatnici, u tom slučaju ni ne trebaju.

Ivica Barić se slaže s tim, ali ponavlja da to nije osnovna djelatnost, to isto tako može obaviti i LIPA, ona može uzeti te djelatnike u javnim radovima i ona se može pojačati materijalno sa ovim strojevima i to sve  odraditi. Te stvari iz  ovakvih organizacija moraju  ići van, ne  treba se petljati s time i vjeruje da će jednog  dana to nekim dekretom biti preseljeno LIPI.

Zoran Ivšić  pita gradonačelnika kako je to njemu promaknulo  da se LIPI  uzima posao, a da se TZ bavi nečim s čime se ne bi trebala baviti.

Gradonačelnik odgovara da je stvar u tome da sve ono što se plaća LIPI, plaća Grad, a ono što će se odraditi u TZ, platiti će TZ i Grad neće  više davati novce za to što će oni raditi na kupalištu ili bilo gdje u Rastokama, pa se i tu  našla određena računica.

Zoran Ivšić smatra kako bi bilo logično  da TZ plaća LIPI, a ne Grad.

Gradonačelnik pojašnjava kako je to do sada plaćao Grad. Dodao je kako  je LIPA  bila spora  u  određenim trenucima, nije mogla to na vrijeme odraditi.  LIPA ima ukupno 15 djelatnika, od njih je 2-5 ili na bolovanju, ne rade, LIPA radi sa desetak ljudi i  tu je veliki problem.

Zoran Ivšić vjeruje da je, ali smatra kako  sama špica sezone ne počinje 1.1. i da  se svi imaju  vremena  pripremiti, utvrditi prioritete i dok LIPA ima više vremena možda  da odradi neke krupnije stvari  prije same špice sezone, pa bi onda drugo išlo lakše. “Ne pravim se pametan samo kažem da nema smisla da oni rade ono što treba LIPA raditi” zaključuje g. Ivšić.

Gradonačelnik je samo dodao kako trava raste svuda odjednom, a oni stići ne mogu svuda na što je g. Ivšić pitao kako će onda jedan stići sve.

Gradonačelnik je odgovorio da će on  raditi svoj dio posla, a LIPA svoj dio. Lipa  ima groblja, javne površine, ima posla i bez toga. “Nećemo mi ukinuti LIPU i njene poslove, većina poslova će i dalje ostati LIPI” kaže gradonačelnik, a na to je g. Ivšić dometnuo da nema ni logike da im se ukine.

Kako se više nitko nije javio za riječ, predsjednica je zaključila raspravu i dala Izvješće na usvajanje.

Završetkom glasanja predsjednica konstatira da je glasalo 14 vijećnika te da je Gradsko vijeće jednoglasno usvojilo Izvješće Turističke zajednice.

 

4.  Odluka o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Slunja za 2015. godinu

Odluka o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Slunja za 2015. godinu zajedno sa pisanim obrazloženjem vijećnicima je dostavljena u materijalima uz poziv.

Predsjednica Vijeća otvorila je  raspravu.

Josip Štefanac se osvrnuo na stavku naknade za prijevoz,  rad na terenu i naknada za odvojeni život koja iznosi  211.911 kuna ukupno, ne zna da li je to toliko bilo i prije, ali zanima ga  da li tko dobiva za odvojeni život.

Marija Vukošić odgovara da su to samo naknade za prijevoz za dolazak na posao, povećan je jer su se u 2015. godini vratile 2 djelatnice sa porodiljskog   u Dječjem vrtiću0 pa je to povećano za 14.000 kn

Kako se nitko više nije javio za riječ predsjednica je zaključila raspravu i dala Odluku na usvajanje.

Nakon glasanja predsjednica konstatira da je glasalo svih 14 vijećnika i da je Gradsko vijeće, sa 8 glasova ZA, 1 glasom PROTIV i 4 SUZDRŽANA glasa, usvojilo Odluku o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada slunja za 2015. godinu.

 

5.  Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Proračuna Grada Slunja za 2015. godinu

Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Proračuna Grada Slunja za 2015. godinu vijećnicima je također dan u materijalima.

Na sjednici je Josip Štefanac postavio pitanje za Program 1016 – ostale javne potrebe  gdje su navedene donacije dane  udrugama i građanima pa je tu iznio kako je puno puta tražio, a nije dobio izvješće  o tome koliko je tko potrošio. Ovdje se vidi da je npr. Matica umirovljenika dobila 4.000 kn, Planinarsko društvo Melnica, UHBDR 20.000 kn, Udruga Most 20.000 kn pa traži, ako ništa drugo da se bar za one udruge koje dobiju veću donaciju  dadu izvješća na što su utrošili sredstva.

Marija Vukošić odgovara kako svi oni pravdaju sredstva, ali nemaju obvezu dostavljati izvješća koje bi išlo na Gradsko vijeće jer na Gradsko vijeće  idu izvješća proračunskih korisnika i onih  većih korisnika kojima se osiguravaju sredstva za plaće, a sve udruge pravdaju za što su sredstva utrošili. Npr. udruge koje dobiju po 1.000 kn i to koriste za svoje redovno poslovanje nema niti smisla da dostavlja Gradskom vijeću  račune za potrošenu struju i dr.

Josip Štefanac kaže kako bi ipak volio vidjeti na što su utrošili po 20.000 kn UHBDR Grada Slunja i  Udruga Most.

Predsjednica Vijeća se slaže da se to traži, pogotovo što se tiče Udruge Most, a Marija Vukošić pojašnjava da će Vijeće dobiti preslike računa jer udruge tako pravdaju utrošena sredstva.

Mario Medved se osvrnuo na obrazloženje gdje na kraju piše  da viškovi prihoda u iznosu od 3.470.433 kune nemaju strogo definiranu namjenu te se mogu koristiti za financiranje svih rashoda i izdataka,  znači  ne piše za što će se ona koristiti pa pita da li je odlučno gdje će se bar veći dio novaca potrošiti ili se uopće ovog trenutka ne zna gdje će taj novac biti  usmjeren.

Marija Vukošić ističe kako je, znači, ukupan višak prihoda  4.045.000 kn. Podsjetila je da smo  u Proračun za 2016. godinu već ugradili iznos od 2.600.000, tako da ostaje još cca 1,4 mil. kn koja će se prvim rebalansom uključiti u Proračun za 2016. godinu. Napominje da  neki od projekata koji nisu planirani u 2016. godini već su u 2015. godini započeti, ali nisu završeni i samim time  nisu financijski izvršeni, a  izvršit  će se u 2016. godini tako da je dio tih sredstava od tih 1,4 mil.   na neki način  već rezerviran. Tek kada se  sjedne za rebalans vidjet će se kojim iznosom stvarno raspolažemo.

Mario Medved kaže da je to  onda  jedan manji dio od svega ovoga, a to je i  gđa. Vukošić potvrdila.

Predsjednica je zaključila raspravu i  dala Odluku na usvajanje.

Završetkom glasanja predsjednica konstatira da je u trenutku glasanja u vijećnici  13 vijećnika i da je Gradsko vijeće, sa 9 glasova ZA i 4 glasa SUZDRŽANA, usvojilo Odluku o raspodjeli rezultata poslovanja Proračuna Grada Slunja za 2015. godinu.

 

6.  Odluka o usvajanju Izviješća Gradonačelnika o izvršenoj preraspodjeli sredstava 

Izvješće Gradonačelnika o izvršenoj preraspodjeli sredstava vijećnici su dobili u materijalima.

Rasprave nije bilo pa je predsjednica dala Izvješće na usvajanje.

Glasalo je 13 vijećnika i predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće sa 8 glasova ZA i 5 glasova SUZDRŽANIH donijelo Odluku o usvajanju Izvješća Gradonačelnika o izvršenoj preraspodjeli sredstava.

 

7. Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje 01. 07.-31.12.2015.

Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje 01. 07. – 31. 12. 2015. godine vijećnicima je dano uz poziv.

Otvorena rasprava.

Josip Štefanac se osvrnuo na dio o gospodarstvu gdje je rekao kako naravno podržava da se pročistač radi, ali se osvrnuo na ono što gradonačelnik piše da građevinsku dozvolu treba ishoditi izvođač koji će dobiti taj posao, ali ne vidi nikakav rok za to. Njemu je to jako apstraktno kada netko nema baš rokove kojih bi se trebao pridržavati i da ih može prolongirati ne zna do kada. “Da li  imamo pravnu osnovu reći da imaju 6 mjeseci  ili tri mjeseca da se  to izvrši ili gubi posao” pita g. Štefanac i zaključuje “Sve mi se dopada, ali  roka nema pa se to sve može čekati idućih 58 godina po ovome.”

Gradonačelnik kaže kako nema roka da dođemo do toga, a kada dođemo do toga, do  potpisivanja ugovora s onim tko dobije na natječaju, onda će rok biti određen. “Za sada, dok se ne potvrdi  da smo dobili sredstva za pročistač, tu nema roka” kaže gradonačelnik dodavši kako su razgovori započeti, načelno su i sredstva  osigurana, ali roka nema. Dodao je kako je završen natječaj  u utorak, vezano za kanalizaciji 14. DP, Mrežničkoj i I. poljskom putu i cjevovod prema Cvitoviću, izabran je izvoditelj koji je   bio najjeftiniji, a kada se službeno pregleda sva dokumentacija i utvrdi da je ponuda u redu tek se onda sklapa ugovor i određuju rokovi. Navodi kako je rok za izgradnju npr. vodovoda Slunj – Veljun do  31. 12. 2016. godine, a ako se  ne izgradi onda idu penali. Rekao je kako se kod  I. poljskog puta o tome nije vodilo računa, ali za dalje se rokovi određuju pa će tako biti i za pročistač, kada se bude znalo  tko će ga raditi, biti će utvrđeni rokovi. Tu je napomenuo kako još puno moramo raditi  da bi došli do toga da imamo ta sredstva jer tu se radi ne samo o pročistaču već i o prilaznoj cesti, dovođenju vode, struje jer toga u projektu nema.  Sve to bi radio onaj tko dobije na natječaju, natječaj će ići u 2 pravca, cjevovod i  pristupna cesta će ići po crvenoj knjizi, a sam pročistač po žutoj knjizi, po žutoj knjizi izvoditelj traži  građevinske dozvole i sve druge dokumente, kada to riješi, onda se može znati rok izgradnje jer je teško predvidjeti kada će se dobiti građevinska dozvola. Ponovio je kako je sve načelno dogovoreno, ali  ništa nije  konačno i vjeruje da će još  puno puta obići i Hrvatske vode i to društvo dok  dobijemo ta sredstva.

Nakon rasprave predsjednica daje Izvješće na usvajanje.

Glasalo je 13 vijećnika i predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće sa  9 glasova ZA i 4 glasa SUZDRŽANA  usvojilo Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje 01. 07. – 31. 12. 2015. godine.

 

8. Izvješće o radu Jedinstvenog upravnog odjela i Ureda Grada za 2015. godinu

Izvješća Jedinstvenog upravnog odjela i Ureda Grada dostavljena su vijećnicima u materijalima.

Rasprava nije vođena pa je predsjednica dala izvješća na glasanje.

Glasalo je 13 vijećnika i predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo zaključak o usvajanju Izvješća o radu Jedinstvenog upravnog odjela i Ureda Grada za 2015. godinu.

 

9. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015. godini

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015. godini  vijećnicima je dano uz poziv.

Otvorena rasprava.

Zorana Ivšića  zanima gdje je  zapelo sa javnom rasvjetom.

Anđelka Jurašin Vuković je odgovorila kako je prvi natječaj Fond raspisao sa rokom do 13. veljače prošle godine gdje se puno njih prijavilo pa ga je Fond odmah i zatvorio. U međuvremenu je sva dokumentacija pripremljena jer je bilo riječi da će do kraja godine biti raspisan još jedan natječaj, međutim nije,  to se rastegnulo zbog izbora i  još uvijek se čeka novi natječaj. Uglavnom, dokumentacija je spremna, imamo i nekakve novce od Ministarstva gospodarstva koji se čuvaju, rezervirani su, tako da čim bude natječaj u to se ide. Napomenula je kako će se ipak, kada Fond raspiše natječaj i kada se vide uvjeti, znati točno  da li će dokumentacija biti u redu ili će se ti uvjeti mijenjati, a to će znati projektanti kada  pročitaju sve uvjete i oni će vidjeti da li će se što morati mijenjati ili ne.

Nakon što je zaključila raspravu predsjednica je   dala Izvješće na glasanje.

Glasalo je svih 13 vijećnika i predsjednica konstatira da je Izvješće jednoglasno usvojeno.

 

10. Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015. godini

Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture  u 2015. godini također je vijećnicima dano u materijalima.

Rasprava nije vođena pa je predsjednica dala Izvješće na glasanje.

Nakon glasanja predsjednica konstatira da je glasalo svih 13 vijećnika i da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture  u 2015. godini.

 

11. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenju otpadom u 2015. godini

Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom u 2015. godini vijećnici su dobili uz poziv u materijalima.

Na sjednici nije vođena rasprava već je predsjednica dala Izvješće na glasanje.

Glasalo je svih 13 vijećnika i predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno usvojilo Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom u 2015. godini.

 

12. Izvješće o stanju zaštite od požara i provedbe Plana unapređenja zaštite od požara na području Grada Slunja u 2015. godini

Izvješće o stanju zaštite od požara i provedbe Plana unapređenja  zaštite od požara na području Grada Slunja u 2015. godini vijećnici su dobili u materijalima.

Na sjednici nije bilo pitanja niti je vođena rasprava pa je predsjednica dala Izvješće na glasanje.

Glasalo je 13 vijećnika i predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno usvojilo Izvješće o stanju zaštite od požara i provedbe Plana unapređenja zaštite od požara na području Grada Slunja u 2015. godini.

 

13. Provedbeni plan unapređenja  zaštite od požara na području Grada Slunja za 2016. godinu

Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Grada Slunja za 2016. godinu vijećnicima je dan uz poziv.

Rasprava po Planu nije vođena pa je predsjednica isti dala na usvajanje.

Glasalo je 13 vijećnika i predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno usvojilo Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Grada Slunja za 2016. godinu.

 

14. Odluka o prodaji  stanova u vlasništvu Grada

Prijedlog Odluke o prodaji stanova u vlasništvu Grada vijećnici su dobili u materijalima.

U raspravu koju je otvorila predsjednica nitko se nije uključio pa je ista zatvorena i Odluka je dana na glasanje.

Glasalo je 13 vijećnika i predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno usvojilo Odluku o prodaji stanova u vlasništvu Grada.

 

15. Program potpora poljoprivredi na području Grada Slunja za 2016. godinu 

Program potpora poljoprivredi na području Grada Slunja za 2016. godinu članovi Vijeća dobili su uz poziv.

Rasprava nije vođena pa je predsjednica dala Program na glasanje.

Glasalo je 13 vijećnika i predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno usvojilo Program potpora poljoprivredi na području Grada Slunja za 2016. godinu.

 

16. Zaključak o najvećoj pojedinačnoj vrijednosti imovine kojom samostalno raspolaže Gradonačelnik u 2016. godini

Gradsko vijeće je dobilo uz poziv i Zaključak o najvećoj pojedinačnoj vrijednosti imovine kojom samostalno raspolaže Gradonačelnik u 2016. godini i isti je, bez rasprave, jednoglasno podržalo svih 13 vijećnika.

 

17. Različito

Diana Cindrić se javila vezano uz repetitora HT-a budući da se on još uvijek nalazi na zgradi Srednje škole Slunj. Kaže kako Školski odbor uporno pokušava taj repetitor skinuti sa škole, doneseno je više odluka tijekom  protekle godine i godine prije, ali, na žalost, HT se ponaša vrlo bahato i nadmeno na način da ih  povlači za nos i jednostavno  ne poštuje odluke Školskog odbora o skidanju tog repetitora. Oni svakako žele da to ode i njihova namjera  je i išla s tim ciljem da se oni maknu iz centra Slunja. Dodala je kako su ateste  uredno dostavljali, a oni pokazuju da zračenja nema.  Osobno bi također voljela  da se to iz grada makne jer smatra da Melnica ima dovoljnu visinu  da se to izmjesti tamo i da bi to sigurno bilo bolje nego na Školi ili zgradi Korduna.  Vjeruje da bi zajedno mogli nešto napraviti, njih su u Školi  jako ljutili, na svakom  sastanku Školskog odbora na redu je HT, nisu odgovorili na dopise i sl. Dodala je kako su prošlo ljeto imali slab prijem pa ih je zvala i pitala, a njihov odgovor je bio  da su 2 mjeseca bili na službenom putu. Napominje kako je stav Školskog odbora  tvrd, jasan i nema više produženja, a kada su vidjeli da ne žele samo tako otići Školski odbor je povećao cijenu najamnine  koja bi se onda uistinu isplatila Slunju, Školi, svima, ali na to  naravno   nisu pristali. Čula je također da su našli novu lokaciju, a što će biti dalje, ne zna.

Josip Štefanac je, da ga se krivo ne bi razumjelo, isto tako da on ne bude niti na Srednjoj školi već je za to, ako se diže, da se digne negdje van naselja, na Pliš, Muratovac, Popovac, odnosno na brda oko Slunja. Smatra, ako ostane i dalje na Srednjoj školi, djeca su i dalje ugrožena. “Htio sam, ako imamo nekakva prava, a trebali bi imati pravo i obavezu da zaštitimo  građane, prioritetno djecu, da se neka studija napravi, to bi mi sigurno od tuda mogli izmaknuti, samo treba truda. Ne možete reći da tu nema nikakvog utjecaja naše lokalne zajednice na to, da nam tu dođe tko hoće i da nam stavi repetitor, to ne može biti, to je moje mišljenje” kaže g. Štefanac.

Mario Medved kaže kako mu je to  vezano za struku, a ovo je  udarac pod rebra jer te antene zrače pod kutom od nekih 5,6, 7 stupnjeva, tako da je Srednja škola  najmanje bila ozračena  tim antenama, a najviše su bili ozračeni objekti možda 100, 200 m dalje koji su pod tim kutom, npr. prvi ljudi koji žive na Ivšić brdu oni su najviše ozračeni, Škola nije. Međutim, smatra kada se ona  premjesti na Kordun, tada bi i Srednja škola i Osnovna škola i Vrtić bili direktno ozračeni, a to je žalosno.

Diana Cindrić se isto slaže da je žalosno,  izigrali su nas sve pa se u jednom trenutku i pitala  zašto to ne bi ostalo na Srednjoj školi jer bi bilo  čak  bezbolnije upravo zbog ovog što je g. Medved rekao. Kako smo izloženi svemu i svačemu na što se teško može utjecati, ali na ovo smatra da bi mogli utjecati i na neki način spriječiti svi zajedno.

Gradonačelnik je rekao kako će se sigurno obratiti T-comu po pitanju ovoga, odnosno reći kako Vijeće  traži da se oni očituju, tražit će se  da se to izmjesti negdje drugdje. Što se tiče lokacije gdje bi se preselili ponovio je da je to privatna imovina u koje se ne možemo miješati, ali tražiti neke sastanke s njima, to možemo i to će se sigurno napraviti. Složio se s ovim što je rekao g.  Medved da će više stradati sada Škola nego je to do sada bilo, a Vrtić i Osnovna škola sigurno će imati problema, znači mještani na Ivšić brdu će sigurno imati problema bez obzira što njihove  studije pokazuju da tu uopće nama zračenja, da je to zračenje manje od dopuštenog.

Mario Medved dodaje kako su  te nezavisne studije koje oni provode,  smiješne,  oni financiraju nekakve studije i  normalno je da će ta studija reći da to nije štetno jer  firmi nije u interesu da rezultat te studije bude negativan.

Josip Štefanac pita zna li tko  je li bilo problema u nekim drugim mjestima da su maknuli te antene.

Gradonačelnik je ponovi primjer Turnja i Slunjskih brda gdje se pokušalo postaviti to i već  se izgradio prolaz prema repetitoru, ali je zaustavljeno  zbog prosvjeda mještana iza  kojih je stao i Mjesni odbor i Grad, tako da on još nije postavljen.

Mario Medved se prisjetio situacije  u Gornjem Lađevcu prije nekih godinu i po i  kako se stalo na kraj tome, parkirao se auto na sred ceste i nitko nije mogao proći. “Kod bazena je planiran jedan repetitor koji je imao u temeljima  10×10, bio bi jedan veliki antenski stup, građani su bili protiv toga, nitko ih ništa nije pitao, niti se to spominjalo, vojska je gore to htjela napraviti, ali ništa od toga, auto nasred ceste i nitko nikuda, tako se na žalost rješava, mi na to ne smijemo pozivati ovdje, ali samo se tako može”, zaključio je g. Medved.

Marinko Radočaj   ne zna koliko se može ako je to privatno vlasništvo, ali je dodao kako niti on to ne podržava.

Davor Požega je kao  član  Školskog odbora Srednje škole rekao kako  ta trakavica traje već 2 godine. Pokušali su sa podizanjem cijene i tada je došao čovjek iz T-com i  ponudio 500 kuna više i to je bila njihova zadnja ponuda, Školski odbor na to nije pristao  jer glavni cilj je bio da to ode sa Škole, ali nisu mislili da će vrlo blizu naići na plodno tlo, vrlo blizu škole. Mislili su također da se će to izmjestiti  na Melnicu. Vjeruje da oni rade po zakonu jer je to  velika firma koja ima i novce i odvjetnike.

Mihaela Turkalj pita za zakup poljoprivrednog zemljišta, da li bi gradonačelnik mogao utjecati  na Agenciju za poljoprivredu u tom smislu, s obzirom da od 2013. godine niti jedan natječaj za Grad Slunj nije bio raspisan.

Irena Mateša odgovara kako se njima već i pisali i zvalo u nekoliko navrata, ali da,  na žalost, oni raspisuju natječaj za koga hoće, za Grad nije bio raspisan niti jedan, a  nekih 300 ili 400 ha stoji. Spomenula je kako je jedan Nijemac bio zainteresiran za farmu u Furjanu i vjeruje da je negdje drugdje završio jer on neće čekati Agenciju za poljoprivredno zemljište 3 godine da raspiše natječaj. Prije su to radili gradovi i općine i mogao se raspisati natječaj kada se htjelo, sada se to više ne može i probat će zajedno sa gradonačelnikom dogovoriti sastanak u Agenciji na tu temu.

Gradonačelnik smatra da nije problem doći do njih, ali će sada ipak trebati vidjeti što će s svim tim agencijama biti, koje će od njih ostati.  

Josip Štefanac  smatra da svagdje moraju biti određeni rokovi, ne može se mudrovati  100 godina.

Irena Mateša kaže kako je  Grad je svoje odradio na što je g. Štefanac rekao kako to nije dovoljno, treba kopati dalje pa i svaki dan biti tamo, ako treba.

Gradonačelnik je ponovi kako   rokovi postoje u svemu jedino u dogovoru ne postoje, dok se dogovara roka nema, kada se dogovori onda ima, a  dogovaranja su duga.

 

Završetkom točke “Različito” predsjednica zaključuje rad sjednicu u 19,20 sati.

 

IZVOD SASTAVILA                                                                  PREDSJEDNICA

                                                                                          GRADSKOG VIJEĆA

 

Ankica Štefanac, vr.                                                              Marina Mrkonja, vr.

Close Search Window