Plan nabave|

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi “Narodne novine” 120/16) Grad Slunj objavljuje Odluku o izmjenama i dopunama Plana nabave za 2018. godinu. Odluku možete vidjeti ovdje 

Close Search Window