E-Vijecnica|

Zapisnik

sa 19. sjednice Gradskog vijeća Grada Slunja održane dana 27. 01. 2015. godine u vijećnici.

Sjednicu je u 18,00 sati otvorila predsjednica Gradskog vijeća Marina Mrkonja, pozdravila sve nazočne i konstatirala da istoj prisustvuje 13 članova Gradskog vijeća. Sjednici prisustvuju: Marina Mrkonja, Ivica Barić, Katarina Rendulić, Mario Medved, Ivan Bogović, Davor Požega, Ivanka Magdić, Diana Cindrić, Ivan Požega, Marinko Radočaj, Zoran Ivšić, Damir Vuković, Mihaela Turkalj i Josip Štefanac.

Sjednici se nisu odazvali: Đuro Mihajlović i Davor Požega.

Pored članova Gradskog vijeća sjednici prisustvuju:Jure Katić, gradonačelnik, Zdenka Kovačević – pročelnica Ureda Grada, Anđelka Jurašin Vuković – pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela, Dragoslava Cindrić – voditeljica Odsjeka za društvene djelatnosti, Sandra Jerković – samostalni upravni referent za imovinsko pravne poslove te novinarka Radio Slunja.

Zapisničar: Ankica Štefanac.

AKTUALNI SAT

Predsjednica poziva vijećnike da postave pitanja.

Josip Štefanac pita gradonačelnika da li možemo, odnosno da li je razmatrao mogućnost da se uključimo u oprost duga siromašnim građanima i da se i ovdje iskoristi ta Vladina mjera. Drugo, primijetio je da se obnavljaju poslovni prostori od Ljekarne do Željeznarije i veseli ga da se nešto krenulo s tim prostorima. Slijedeće, a vezano uz održavanje zgrada, stambenih zgrada u Ulici kralja. Zvonimira, a i u drugim ulicama gdje su stambene zgrade, zanima ga da li imaju riješena ta stanarska vijeća te što se tu može napraviti u sanaciji krova, da li se može sanirati fasada, da li može Grad tu pomoći ili može pomoći država, a sve vezano uz ono što Ministarstvo radi za povećanje energetske učinkovitosti zgrada.

Gradonačelnik je na prvo pitanje odgovorio da se o tome raspravljalo i da će se Grad u to svakako uključiti, prihvaća se takav vid pomoći, ići će se s tim u i u komunalnom dijelu, a isto tako i kod naših firmi koje su vezane za Grad, a tko će to pravo moći ostvariti, za sada se ne zna. Što se tiče prostora i uređenja rekao je da se uređuje prostor u kojem je do sada bila trgovina Borovo, taj prostor je jedini ne uređen, ostali prostori su ipak uređivani prije nego što su iznajmljivani, prostor će se urediti na način da će se staviti pločice, urediti sanitarni čvor jer se on, kakav je sada, jednostavno ne može iznajmiti. Drugi prostor koji je slobodan i za koji nije za sada raspisan natječaj, a nije raspisan zato što nema nekoga tko bi bio zainteresiran za taj prostor, bilo je zainteresiranih, ali im je prostor prevelik, čak su razmišljali da bi možda i dvoje išli u isti prostor pa se to još čeka. Kad su u pitanju zgrade i održavanje zgrada odgovara kako svaka zgrada ima svoj kućni savjet i osobno je razgovarao sa g. Jožom Lukačem za njihovu zgradu, a to se odnosi na sve zgrade, oni su trebali prijaviti i prijavljivali su da bi se te zgrade obnovile preko obnove. Kaže kako je g. Lukač imao kontakte sa tim ljudima u Zagrebu, ali je nešto tu zastalo, oni su navodno jednom odgovorili da će se uključiti, drugi puta su dobili odbijenicu. G. Lukač se javio i ovdje, ali Grad trenutno nije u mogućnosti to raditi, već sami stanari koliko mogu od svoje pričuve jer svaka zgrada treba imati pričuvu i misli da bi upravo u tom dijelu trebali svi voditi više računa da se ta pričuva naplati. Kako se javio g. Lukač, pokušalo se i kontaktiralo se ljude u Zagrebu, rekli su da će probati vidjeti još ove godine, da će podnijeti službeni zahtjev za uređenje krova i fasade. Što se tiče drugih zgrada, zna samo za jednu gdje su prije bili branitelji i u kojoj stanuju trojica koja su baš problem u toj zgradi, ne zna što će se s tim događati, navodno se prijeti da će tužiti Grad ili LIPU jer je tamo došlo do problema jer su ta trojica stanara dužni 40.000 kn, što za gorivo, što za neke druge stvari. „To su stanovi RH, odnosno vojni stanovi koje su oni dobili, otkupili ih, ali nisu ih otplatiti, a odnosi se na g. Cindrića, g. Matovinu i gosp. iz Zagreba, znači njih trojica koji su i naviše platežne moći, došli su do toga da su najzaduženiji, zadužili su se jedan preko 20.000 kn, jedan preko 12.000, a jedan preko 6.000 ili 7.000 kn i sada ostali koji imaju stanove, koji su otkupili te stanove imaju problema, jedna osoba je naslijedila stan i htjela je tužiti i Grad i LIPU, ali mislim da je za sada odustala jer nema uporišta u tome da nas tuži jer mi s tim nemamo ništa, to nije niti naša zgrada, sa LIPOM su razgovarali, ugovor imaju takav da oni moraju to podmiriti, onda neće biti problema, a da li će ići ovrhe na to, tko će pokrenuti ovrhe, to ne znam“ zaključio je gradonačelnik.

Zdenka Kovačević se uključila po pitanju ulaganja u višestambene zgrade posredstvom Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost gdje je naglasila kako je natječaj u tijeku, natječaj je namijenjen upravo za višestambene zgrade, za izradu energetskog certifikata, za izradu projektne dokumentacije, za zamjenu stolarije, za zamjenu fasade i za zamjenu energenta. Međutim, naglasila je kako je to stvar, prije svega, inicijative samih suvlasnika stanova, jer njih više od 50% mora potpisati izjavu da ulazi u taj projekt i angažirati na neki način svog predstavnika stanara, a svaka zgrada ima predstavnika stanara, da se taj postupak pokrene. Ovdje im se može pomoći u smislu izrade prijavnog obrazca, međutim, bez suglasnosti stanara i njihove izjave da su spremni ući u taj projekt, od toga nema ništa. Dodala je kako niti jedna zgrada, gotovo 100% može to tvrditi, nema energetski certifikat, što znači da bi se svi trebali najprije prijaviti za dobivanje sredstava za izradu energetskog certifikata da bi se uopće moglo dalje onda krenuti u slijedeće faze. Još je naglasila kako je natječaj otvoren cijelu godinu odnosno do iskorištenja sredstava.

Josip Štefanac se zahvalio na informaciji i pitao može li, eventualno LIPA koja je sada nadležna za to održavanje zgrada, inicirati sastanke po tim stambenim zgradama da se probaju ljudi nekako objediniti, da se skuplja pričuva, da se to počne raditi. Još se jednom zahvalio gđi Kovačević jer je dala dosta dobrih odgovora i smatra da će naši građani to razumjeti.

Marinko Radočaj je podsjetio kako je Gradsko vijeće prije nekog vremena donijelo Odluku o osnivanju Javne ustanove pa ga zanima u kakvoj je fazi to jer dolazi sezona.

Gradonačelnik odgovara da se i dalje ide za tim da se Javna ustanova registrira, nakon Vijeća je Odluka proslijeđena Ministarstvu, očekuje se od njih odgovor, pročelnica je i jučer njih kontaktirala, požurnicu slala, ali još nema odgovora, a kada odgovor stigne, odmah će se o tome izvijestiti Gradsko vijeće.

Predsjednica Vijeća Marina Mrkonja je, prije prelaska na utvrđivanje dnevnog reda, ukazala na problem oko distribucije materijala za sjednice, po njenom mišljenju radno mjesto nije mjesto gdje bi se materijali trebali dostavljati već je to dostava na kućnu adresu. Iznijela je situaciju gdje su u petak materijali ostavljeni u školi koja preko vikenda ne radi, tako da su dan prije sjednice imali materijale, što smatra da nije u redu pa je zamolila gospodu koja to dostavljaju da materijale dostave na adresu.

Zdenka Kovačević je pojasnila kako dostava na adresu u najvećem broju slučajeva predstavlja problem jer, ako se osoba ne zatekne u stanu, materijal se mora ostaviti u sandučiću, a oni su neprikladni za naše materijale, pogotovo u stambenim zgradama, svega jedan vijećnik ima adekvatan sandučić. Ukoliko se na takav način bude dostavljao materijal, odnosno ako se bude ostavljao u poštanskim pretincima prijeti opasnost da ti materijalu budu zagubljeni ili da budu uništeni toliko da se neće moći pročitati.

Marina Mrkonja je odgovorila kako to razumije, ali dodaje kako su svi vijećnici ostavili svoje kontakt telefone, pa ukoliko se ne zateknu na radnom mjestu u tom trenutku, može ih se kontaktirati. Misli da nije u redu da jedan portir, jedan domar odlučuje koliko je neki sadržaj bitan, odnosno nebitan za dostavljanje kolegama vijećnicima, a samim time i njoj, dakle, slučajno je doznala od kolega da je materijal ostao na njenom radnom mjestu, ne zna, misli da je domar dostavio i da je samoinicijativno odlučio da materijal nije potrebno vidjeti do ponedjeljka. Dodala je kako bi voljela vidjeti taj članak u Statutu gdje domar odlučuje koliko su materijali bitni ili nisu bitni, o tome se radi.

Gradonačelnik je odgovorio kako materijali nije dostavljao domar jer je bio s njim u Zagrebu već ih je dostavio Nikica, a pročelnica ga je ispravila da je materijale dostavljao Dražen Kotić.

Marina Mrkonja smatra da to nije bitno, misli da niti komunalnom redaru nije u opisu posla da odlučuje da li je materijal bitan ili nije bitan. Smatra da nije u redu da se to tako radi, nije profesionalno i da iz tog razloga postoje kontakt telefoni svih vijećnika i misli da bi bilo u redu da ih se informiralo o tome. Isto tako smatra da nije u redu i da se propituje odnos nje i pojedinih vijećnika i da joj se ostavljaju tuđi materijali jer nije poštar.

Gradonačelnik je iskoristio priliku i informirao Vijeće o tome u kojoj je fazi vodovod Slunj – Veljun. Naime, došlo je do zastoja, natječaj je bio 24. 12. 2014. godine raspisan da bi već 29. 12. bila uložena žalba od strane jedne firme u Zagrebu, odnosilo se na jedan dio projekta, ali je cijeli projekt stao, pravna služba u Hrvatskim vodama procijenila je žalbu neosnovanom i proslijedila je Državnoj komisiji koja je također zasjedala i odbila žalbu tako da natječaj ide dalje, ali se produžuje rok natječaja i traje do 26. 02. 2015. godine.

Nakon što je zaključila „Aktualni sat“ predsjednica Vijeća je prešla na utvrđivanje dnevnog reda. Za današnju sjednicu predlaže dnevni red kakav su vijećnici dobili u pozivu.

Prijedloga za izmjenama i dopunama dnevnog reda nije bilo pa je predsjednica dala dnevni red na glasanje.

Nakon što je konstatirala da je glasalo svih 13 vijećnika predsjednica iznosi da je Gradsko vijeće jednoglasno utvrdilo slijedeći

Dnevni red

1. Zaključak o usvajanju zapisnika sa 18. Sjednice Gradskog vijeća

2. Statutarna odluka o izmjeni Statuta Grada Slunja

3. Odluka o izdavanju službenog glasila Grada Slunja

4. Program javnih potreba u športu Grada Slunja za 2015. godinu

5. Program korištenja namjenskih sredstava Proračuna u 2015. godini

6. Odluka o prihvaćanju najpovoljnije ponude i prodaji k.č. 89/2 k.o. Gornje Primišlje

7. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Kremen, označene kao NCG1

8. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Kremen, označene kao NCG2

9. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Kremen, označene kao NCG5

10. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Kremen, označene kao NCG9

11. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Kremen, označene kao NCG11

12. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Kremen, označene kao NCG13

13. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Kremen, označene kao NCG16

14. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Kremen, označene kao NCG17

15. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Kremen, označene kao NCG20

16. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Kremen, označene kao NCG23

17. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Kremen, označene kao NCG27

18. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Kremen, označene kao NCG29

19. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Kremen, označene kao NCP4

20. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Kremen, označene kao NCP7

21. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Kremen, označene kao NCP18

22. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Kremen, označene kao NCP25

23. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Kremen, označene kao NCP26

24. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Kremen, označene kao NCP30

25. Rješenje o razrješenju i imenovanje člana Mandatnog odbora

26. Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika/člana Odbora za proračun i financije

27. Različito

 

1. Zaključak o usvajanju zapisnika sa 18. Sjednice Gradskog vijeća

Zapisnik sa 18. sjednice Gradskog vijeća vijećnici su dobili uz poziv.

Primjedbi na zapisnik nije bilo pa je predsjednica dala Zapisnik na usvajanje.

Nakon glasanja predsjednica konstatira da je glasalo 13 vijećnika i da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo Zaključak o usvajanju Zapisnika sa 18. sjednice Gradskog vijeća održane dana 29. 12. 2014. godine.

 

2. Statutarna odluka o izmjeni Statuta Grada Slunja

Prijedlog Statutarne odluke o izmjeni Statuta Grada Slunja vijećnici su dobili u materijalima.

Rasprave nije bilo pa je predsjednica dala Statutarnu odluku na usvajanje.

Nakon glasanja predsjednica konstatira da je glasalo svih 13 vijećnika nazočnih na sjednici te da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo Statutarnu odluku o izmjeni Statuta Grada Slunja.

 

3. Odluka o izdavanju službenog glasila Grada Slunja

Tekst Odluke o izdavanju službenog glasila Grada Slunja vijećnicima je dan u materijalima uz poziv.

Rasprava na sjednici nije vođena pa je predsjednica dala Odluku na glasanje.

Završetkom glasanja predsjednica konstatira da je glasalo svih 13 vijećnika i da je Gradsko vijeće jednoglasno usvojilo Odluku o izdavanju službenog glasila Grada Slunja.

 

4. Program javnih potreba u športu Grada Slunja za 2015. godinu

Program javnih potreba u športu Grada Slunja za 2015. godinu vijećnici su također dobili u materijalima pa je predsjednica otvorila raspravu.

Josip Štefanac čita tekst koji pod točkom 6. koji glasi: „Ovlašćuje se i zadužuje Gradonačelnik za provedbu ovog Programa bez potrebe bilo kakve daljnje suglasnosti ili odluke Gradskog vijeća neovisno o tome da li iznos planiranih aktivnosti/radova/programa/projekata prelazi iznos najveće pojedinačne vrijednosti imovine, kojom samostalno raspolaže Gradonačelnik“ i pita da li je to u redu.

Zdenka Kovačević odgovara da je to vezano uz ovlasti gradonačelnika, tj. da nije potrebno ići na Gradsko vijeće ako je iznos sredstava kojima se raspolaže veći od onog iznosa koje Gradsko vijeće utvrdi da njime slobodno može raspolagati gradonačelnik.

Josip Štefanac pita da li se to odnosi na iznos od 1 mil. kn kako je to u Statutu Grada navedeno.

Zdenka Kovačević odgovara da ne, u Statutu stoji općenita odredba, ali podsjeća vijećnike kako Gradsko vijeće svake godine donosi, a to nam predstoji i ove godine, zaključak o visini sredstava odnosno visini vrijednosti imovine kojom slobodno i samostalno raspolaže gradonačelnik, misli da je to oko 76.000 do 80.000 kn u 2014. godini, vjeruje da će takav iznos biti i u ovoj godini, sve to ovisi o ostvarenim prihodima prošle godine. „Znači kada budemo imali te podatke o izvršenju proračuna za prošlu godinu, pripremit će se zaključak o vrijednosti imovine kojom slobodno raspolaže gradonačelnik u 2015. godini, to nije 1 mil. kn nego taj iznos koji odredi Gradsko vijeće i zato i stoji u Programu ova odredba da sa vrijednostima koje su eventualno veće od tog iznosa, gradonačelnik može slobodno raspolagati bez da još dodatno ide na Gradsko vijeće“, istaknula je pročelnica.

Predsjednica Vijeća zaključila je raspravu i dala Program na usvajanje.

ZA Program je glasalo svih 13 vijećnika i predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo Program javnih potreba u športu Grada Slunja u 2015. godini.

 

5. Program korištenja namjenskih sredstava Proračuna u 2015. godini

Program korištenja namjenskih sredstava Proračuna u 2015. godini vijećnicima je isto tako dan uz poziv.

Rasprava nije vođena pa je predsjednica dala Program na glasanje.

Nakon glasanja predsjednica konstatira da je glasalo svih 13 vijećnika i da je Program korištenja namjenskih sredstava Proračuna u 2015. godini jednoglasno usvojen.

 

6. Odluka o prihvaćanju najpovoljnije ponude i prodaji k.č. 89/2 k.o. Gornje Primišlje

Tekst Odluke o prihvaćanju najpovoljnije ponude i prodaji k.č. 89/2 k.o. Gornje Primišlje vijećnici su dobili u materijalima zajedno sa izvješćem o provedenom javnom nadmetanju.

Otvorena rasprava.

Josip Štefanac ne zna je li to ista zgrada za koju je bilo dano obrazloženje da je za to zainteresirana lovačka udruga Sokol, jer oni se nisu javili. Što se tiče konkretno ovog ponuditelja rekao je slijedeće“ Ovaj gospodin koji je ovdje donio i dao najvišu ponudu, je, između ostalog, bio i neprijateljski vojnik od 1991. i ne znam do koje godine, to se može vidjeti na internetu i nekim slikama, ne prozivam ga, aboliran je, oprošteno mu je, ali nismo to zaboravili. Ja kao hrvatski branitelj bi na neki način tražio neku dopunu natječaja da takvi ljudi praktički nisu na neki način dobro došli. Ne mogu ja na tome insistirati, ali iz duše moram reagirati s obzirom da je tu bio i LD Sokol, ne znam da li se on javio ili nije, tamo su većinom hrvatski branitelji, ovdje drugi koji je bio zainteresiran za tu kupnju je isto naš kolega vijećnik koji je isto hrvatski branitelj, na žalost nije dao dovoljno visoku ponudu. Znam što je tržišna utakmica, međutim, ove stvari nekako me previše diraju i bole i smatram da bi ubuduće trebalo pa možda i s ovim natječajem početi da se od njih ne dobiva nikakav novac jer nam nije dobrodošao.“

Drugi nitko se više nije uključio u raspravu pa je predsjednica istu zaključila i dala Odluku o prihvaćanju ponude i prodaji k.č. 89/2 k.o. Gornje Primišlje na glasanje.

Glasalo je svih 13 vijećnika pa predsjednica iznosi da je ZA Odluku glasalo 6 vijećnika, PROTIV Odluke su glasala 3 vijećnika, do su SUZDRŽANA bila 4 vijećnika i konstatira da je Odluka o prihvaćanju ponude i prodaji k.č. 89/2 k.o. Gornje Primišlje usvojena većinom glasova.

 

7. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Kremen, označene kao NCG1

Predsjednica Vijeća konstatirala je kako je za sve naredne točke dnevnog reda, odnosno od točke 7. do točke 26. obrazloženje priloženo u materijalima te pozvala vijećnike da se rasprava provede objedinjeno za sve točke, dok će se o svakoj točki glasati posebno.

Potom je pozvala gđu Sandru Jerković da pojasni o čemu se radi.

Sandra Jerković iznosi kako su ove odluke o izmjenama i dopunama proizišle iz razloga što su geodeti dostavili rekapitulaciju identifikacija čestica iz kojih su se utvrdila odstupanja od prvotne identifikacije. Stoga je tražila nadopunu odnosno ponovnu izradu identifikacije i obrazloženje zbog čega je nastalo to odstupanje od prvobitne identifikacije na što su oni odgovorili da su pogriješili prilikom identifikacije, kada su pristupili izradi elaborata, počele su im se pojavljivati čestice koje su jako male površine od m2, dva, tri i više. U prvotnoj identifikaciji smatrali su da su tako male površine kao takve nebitne kod identifikacije. Međutim, kod uknjižbe nerazvrstanih cesta bitna je bilo koja površina pa čak ako se radi i o pola metra kvadratna jer kod izvlaštenja čestica koje su navedene da bi cesta koja je trasirana već u elaboratu imala neki svoj pravi slijed, moraju biti navedene sve čestice i sa najmanjim površinama. Prilikom pristupanja elaboratu počele su im se pojavljivati te male površine i zato su ovo naknadno dostavili i jednostavno zbog tih odstupanja, moraju se provesti ove izmjene i dopune.

Josip Štefanac je pitao da li ima nekih dodatnih troškova na temelju tih zahtjeva koje će Grad morati platiti.

Sandra Jerković odgovara da nema jer je ugovorom uređeno da se plaća po kilometru ceste, dakle bez obzira koliko puta radili identifikaciju, plaća se po kilometraži ceste.

Kako se više nitko nije javio za riječ predsjednica je zaključila raspravu i dala na glasanje točku broj 7.

Glasalo je svih 13 vijećnika i predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno usvojilo Odluku o izmjeni dopuni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Kremen, označene kao NCG1.

 

8. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Kremen, označene kao NCG2

Predsjednica je dala na glasanje Odluku o izmjeni dopuni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Kremen, označene kao NCG2.

Glasalo je svih 13 vijećnika i predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno usvojilo Odluku o izmjeni dopuni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Kremen, označene kao NCG2.

 

9. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Kremen, označene kao NCG5

Predsjednica je dala na glasanje Odluku o izmjeni dopuni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Kremen, označene kao NCG5.

Glasalo je svih 13 vijećnika i predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno usvojilo Odluku o izmjeni dopuni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Kremen, označene kao NCG5.

 

10. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Kremen, označene kao NCG9

Predsjednica je dala na glasanje Odluku o izmjeni dopuni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Kremen, označene kao NCG9.

Glasalo je svih 13 vijećnika i predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno usvojilo Odluku o izmjeni dopuni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Kremen, označene kao NCG9.

 

11. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Kremen, označene kao NCG11

Predsjednica je dala na glasanje Odluku o izmjeni dopuni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Kremen, označene kao NCG11.

Glasalo je svih 13 vijećnika i predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno usvojilo Odluku o izmjeni dopuni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Kremen, označene kao NCG11.

 

12. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Kremen, označene kao NCG13

Predsjednica je dala na glasanje Odluku o izmjeni dopuni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Kremen, označene kao NCG13.

Glasalo je svih 13 vijećnika i predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno usvojilo Odluku o izmjeni dopuni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Kremen, označene kao NCG13.

 

13. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Kremen, označene kao NCG16

Predsjednica je dala na glasanje Odluku o izmjeni dopuni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Kremen, označene kao NCG16.

Glasalo je svih 13 vijećnika i predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno usvojilo Odluku o izmjeni dopuni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Kremen, označene kao NCG16.

 

14. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Kremen, označene kao NCG17

Predsjednica je dala na glasanje Odluku o izmjeni dopuni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Kremen, označene kao NCG17.

Glasalo je svih 13 vijećnika i predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno usvojilo Odluku o izmjeni dopuni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Kremen, označene kao NCG17.

 

15. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Kremen, označene kao NCG20

Predsjednica je dala na glasanje Odluku o izmjeni dopuni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Kremen, označene kao NCG20.

Glasalo je svih 13 vijećnika i predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno usvojilo Odluku o izmjeni dopuni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Kremen, označene kao NCG20.

 

16. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Kremen, označene kao NCG23

Predsjednica je dala na glasanje Odluku o izmjeni dopuni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Kremen, označene kao NCG23.

Glasalo je svih 13 vijećnika i predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno usvojilo Odluku o izmjeni dopuni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Kremen, označene kao NCG23.

 

17. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Kremen, označene kao NCG27

Predsjednica je dala na glasanje Odluku o izmjeni dopuni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Kremen, označene kao NCG27.

Glasalo je svih 13 vijećnika i predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno usvojilo Odluku o izmjeni dopuni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Kremen, označene kao NCG27.

 

18. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Kremen, označene kao NCG29

Predsjednica je dala na glasanje Odluku o izmjeni dopuni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Kremen, označene kao NCG29.

Glasalo je svih 13 vijećnika i predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno usvojilo Odluku o izmjeni dopuni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Kremen, označene kao NCG29.

 

19. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Kremen, označene kao NCP4

Predsjednica je dala na glasanje Odluku o izmjeni dopuni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Kremen, označene kao NCP4.

Glasalo je svih 13 vijećnika i predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno usvojilo Odluku o izmjeni dopuni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Kremen, označene kao NCP4.

 

20.Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Kremen, označene kao NCP7

Predsjednica je dala na glasanje Odluku o izmjeni dopuni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Kremen, označene kao NCP7.

Glasalo je svih 13 vijećnika i predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno usvojilo Odluku o izmjeni dopuni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Kremen, označene kao NCP7.

 

21. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Kremen, označene kao NCP18

Predsjednica je dala na glasanje Odluku o izmjeni dopuni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Kremen, označene kao NCP18.

Glasalo je svih 13 vijećnika i predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno usvojilo Odluku o izmjeni dopuni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Kremen, označene kao NCP18.

 

22. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Kremen, označene kao NCP25

Predsjednica je dala na glasanje Odluku o izmjeni dopuni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Kremen, označene kao NCP25.

Glasalo je svih 13 vijećnika i predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno usvojilo Odluku o izmjeni dopuni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Kremen, označene kao NCP25.

 

23. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Kremen, označene kao NCP26

Predsjednica je dala na glasanje Odluku o izmjeni dopuni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Kremen, označene kao NCP26.

Glasalo je svih 13 vijećnika i predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno usvojilo Odluku o izmjeni dopuni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Kremen, označene kao NCP26.

 

24. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Kremen, označene kao NCP30

Predsjednica je dala na glasanje Odluku o izmjeni dopuni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Kremen, označene kao NCP30.

Glasalo je svih 13 vijećnika i predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno usvojilo Odluku o izmjeni dopuni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Kremen, označene kao NCP30.

 

25. Rješenje o razrješenju i imenovanje člana Mandatnog odbora

Predsjednica poziva predsjednika Odbora za izbor i imenovanje Ivicu Barića da iznese prijedlog Odbora.

Predsjednik Odbora Ivica Barić iznosi kako se Odbor sastao na sjednici 27. 01. 2015. i razmatrao zahtjev g. Đure Mihajlovića da se razriješi dužnosti, Odbor je prihvatio taj zahtjev te na njegovo mjesto predlaže imenovanje vijećnika Maria Medveda.

Predsjednica otvara raspravu i poziva ukoliko ima drugih prijedloga da se iznesu.

Nitko se nije javio pa predsjednica zaključuje raspravu i daje na glasanje prijedlog Odbora za izbor i imenovanje da se g. Đuro Mihajlović razriješi dužnosti člana Mandatnog odbora i da se umjesto njega u Mandatni odbor imenuje g. Mario Medved.

Za prijedlog Odbora za izbor i imenovanje glasalo je svih 13 vijećnika i predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Mandatnog odbora.

 

26. Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika/člana Odbora za proračun i financije

Predsjednica poziva predsjednika Odbora za izbor i imenovanje Ivicu Barića da iznese prijedlog Odbora.

Predsjednik Odbora Ivica Barić je i ovdje istaknuo da je Odbor razmatrao i zahtjev g. Đure Mihajlovića da se razriješi dužnosti predsjednika i člana Odbora za proračun i financije i uvažio ga i u ime Odbora predložio da se umjesto Đure Mihajlovića za predsjednika i člana Odbora za proračun i financije imenuje vijećnica Ivanka Magdić.

Predsjednica otvara raspravu i poziva ukoliko ima drugih prijedloga da se iznesu.

Nitko se nije javio pa predsjednica zaključuje raspravu i daje na glasanje prijedlog Odbora za izbor i imenovanje da se umjesto g. Đure Mihajlovića za predsjednika i člana Odbora za proračun i financije imenuje gđa. Ivanka Magdić.

Za prijedlog Odbora za izbor i imenovanje glasalo je svih 13 vijećnika i predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika i člana Odbora za proračun i financije.

 

27. Različito

Josip Štefanac se osvrnuo na dostavu materijala vijećnicima, gdje je rekao, na osnovu dosadašnje dostave, da je bilo sve vrlo korektno od strane dostavljača obavljeno i ovaj put je htio posebno spomenuti gospodina koji radi kao komunalni redar jer ga je nazvao, budući da nema sandučić i rekao gdje je ostavio materijale Ovim je htio reći da nemaju svi zamjerke, čovjek radi i ne treba mu otežavati situaciju jako.

Marina Mrkonja odgovara g. Štefancu kako se to nije jedanput dogodilo već nekoliko puta, ali je čekala trenutak kada je zapravo došlo upitno da se sjednica održi. Dodala je kako ne govori u ime svih vijećnika, već samo u svoje ime.

Josip Štefanac kaže kako je i on ovo rekao samo u svoje ime, to je po njemu sasvim u redu, a Marina Mrkonja dodala kao je i ona govorila u svoje ime, što je u redu jer je to njihovo pravo kao vijećnika.

Zoran Ivšić se vratio na prodaju zgrade u Primišlju i zanima ga, za slučaj da ovaj gospodin odustane, što se tada događa.

Zdenka Kovačević odgovara da u tom slučaju nema kupoprodaje, Gradsko vijeće donosi odluku o tome da li će se provesti novi postupak natječaja ili ne.

Gradonačelnik se također nadovezao na taj slučaj i iznio kako je natječaj bio raspisan na inicijativu g. Katića i njegove Lovne udruge „Sokol“, čitavo vrijeme je govorio to ide u tom pravcu i oni su ti koji to trebaju kupiti i zato su se i odlučili da se to proda i zadnji dan za dostavu ponude javio je da nije zainteresiran, zainteresiran je bio g. Čokeša. Kaže kako nije znao za g. Damira Vukovića, odnosno znao je da je došla ponuda, ali ponude su otvarane drugi dan i vidjelo se da je g. Čokeša sa ponudom jači. Da li mu prodati ili ne prodati, to je sada nešto drugo, smatra gradonačelnik i misli da se za to mora donijeti neka drugačija odluka, možda na nekom drugom nivou. Gospodin Čokeša je i sada u zakupu s poljoprivrednim zemljištem, on je tu već dugo godina i smatra da mi nismo ti koji mogu uskratiti neko pravo nekome da se javi, on se javio na natječaj, bio je veći s ponudom i nema mogućnosti to poništiti, niti mu ne dati.

Josip Štefanac smatra da bi se ipak o nečemu u buduće trebalo voditi više računa. Osvrnuo se na RIZ, gdje je bio proveden natječaj i sve je to OK, bila je industrijska zona, namjena i td. međutim, čini mu se da ljudi koji su to kupili nisu odradili ono što su rekli, sada je to prošli snijeg, međutim, ovo govori da nam se, ne daj bože, to dogodi s nekim idućim objektima koji su u vlasništvu Grada. Stoga pita koje su garancije i da li imamo mi način kontrole da oni koji kupuju nekretninu, moraju istu vratiti ako ne izvrši ono što je bilo po natječaju traženo. Zalaže se da takve neke klauzule u natječaju stoje odnosno da imamo garanciju da će to i napraviti, npr. čovjeku se proda hotel za kunu, ali on taj hotel mora držati otvorenim 30 godina, mora imati zaposleno toliko i toliko radnika, znači nekakve klauzule koje bi bile garancija onoga što on traži da će raditi.

Zdenka Kovačević odgovara da je to moguće, ali ti uvjeti moraju u startu biti poznati svima ponuditeljima koji se javljaju. Znači ukoliko se takve odredbe i uvjeti žele staviti u natječaj to odmah mora stajati i u odluci o prodaji i u samom tekstu natječaja za prodaju to mora biti jasno naznačeno.

 

Sjednica je završena u 18,40 sati.

IZVOD SASTAVILA                                                                                             PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA

Ankica Štefanac, vr.                                                                                                    Marina Mrkonja, vr.

Close Search Window