Vijesti|

Poništava se dio javnog natječaja za prodaju zemljišta k.č.br.350/3, zk.ul.br.96 k.o.Slunj 1, Ulica knezova Blagajskih, izgrađeno zemljište, ulica, površine 280 m2, koji je u javnom natječaju nosio oznaku 1.1. iz razloga što za isti nije zaprimljena niti jedna ponuda.

Odluka

Close Search Window