Vijesti|

Poštovani sugrađani,

Sukladno najavama, Grad Slunj od kolovoza uvodi naplatu korištenja dijela javne turističke infrastrukture u naselju Rastoke – konkretno novoizgrađenog pješačkog mosta i šetnice.

Svima Vama koji imate prijavljeno prebivalište ili boravište na području  Grada Slunja (misli se na svih 67 naselja koja pripadaju Gradu kao jedinici lokalne samouprave) korištenje navedene infrastrukture omogućeno je bez naknade. Da bi ste to pravo ostvarili potrebno je podnijeti zahtjev  i istom priložiti dokaz o prebivalištu ili boravištu (presliku važećeg osobnog dokumenta: osobna iskaznica / vozačka dozvola / putovnica; ili uvjerenje MUP-a o prebivalištu/boravištu ne starije od 30 dana).

Zahtjev za izdavanje vouchera (propusnice) za korištenje javne turističke infrastrukture sa pripadajućim dokazima možete dostaviti na mail adresu: webshop@slunj.hr ili donijeti  osobno na adresu Grada: Trg dr. Franje Tuđmana 12.

Zahtjevom definirate da li želite da vam se voucher (propusnica) izda u materijaliziranom (fizičkom) ili nematerijaliziranom (digitalnom) obliku.

Na voucheru se nalazi kod, čijim se očitavanjem otvaraju rampe bez plaćanja naknade, najviše dva puta dnevno.

Close Search Window