Javna nabava Grada|

Dana 21. veljače 2019. godine (datum slanja: 20. veljače 2019. godine) Grad Slunj objavio je u EOJN RH Obavijest o nadmetanju za predmet nabave: “Usluge stručnog nadzora (za novi most i šetnicu, most sv.Ivana, te postojeću šetnicu)”. Rok za dostavu ponuda je 14.03.2019. godine u 11:00 sati. 

Dokumentaciju s prilozima možete vidjeti na sljedećoj poveznici: 

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=2522897

Dana 01.ožujka objavljene su izmjene Dokumentacije o nabavi. Između ostalog, izmijenjen je rok za dostavu ponuda. Novi rok je 14.03.2019. godine do 14:00 sati. Sve navedeno vidljivo je na gore navedenoj poveznici. 

Dana 26.04.2019. godine donesena je Odluka o odabiru. Odluku o odabiru i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda možete vidjeti na sljedećim poveznicama: 

Odluka o odabiru 

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda 

Close Search Window