Vijesti|

Djelatnici Komunalnog društva Lipa uklonili su drvo koje se urušilo na gradskom kupalištu (uz sanitarni čvor), čime je ponovno omogućen pristup kupalištu, a uklonjena su i stabla koja su pala s desne strane obale kupališta.
Drvo koje je palo na parkiralištu gradskog kupališta te naplavine kod starog mosta na rijeci Korani u Rastokama riješiti će Hrvatske vode, čim to dozvole vremenski uvjeti (trenutna temperature vode onemogućuje ulazak u vodu).
Apeliramo na građane da orežu grane, raslinje i drveće na svojim parcelama, koje se uslijed težine snijega nadvilo nad javnu površinu, kako bi se osiguralo nesmetano odvijanje prometa i sigurno kretanje pješaka.
Također pozivamo naše sugrađane da, ukoliko primijete da je negdje urušeno stablo, kamenje ili sl., prijave isto komunalnom redaru.

 
 
 
 
Close Search Window