Vijesti|

Infodan Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) održat će se u četvrtak, 26. svibnja, od 10 do 14 satiu Županijskoj komori Karlovac, na adresi Kralja Tomislava 19b.

Infodan se sastoji od pojedinačnih razgovora s poduzetnicima.

S poduzetnicima će razgovarati Draženka Draženović Kostelac, voditeljica HBOR-ova Područnog ureda za Liku. Predviđeno trajanje razgovora s pojedinim poduzetnikom je 30 minuta. Da biste dobili što iscrpnije informacije, možete postaviti pitanje u prijavnom obrascu.

Ako ste zainteresirani za stručno savjetovanje o mogućnostima kreditiranja, odnosno financiranja investicijskih ulaganja ili drugih aktivnosti putem Hrvatske banke za obnovu i razvitak, prijavite se obrascem u nastavku https://www.hgk.hr/zupanijska-komora-karlovac/pojedinacno-savjetovanje-poduzetnika-o-kreditnim-programima-na-infodanu-hbor-a-najava, najkasnije do srijede, 25. svibnja, do 12 sati, nakon čega ćete dobiti obavijest o terminu pojedinačnog razgovora na naznačenu adresu elektroničke pošte.

Infodan organizira HGK – Županijska komora Karlovac u suradnji s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak.

Za dodatne informacije se možete obratiti u Županijsku komoru u Karlovcu na telefon 047 640 078 ili na e-mail: bskarjak@hgk.hr 

 

Close Search Window