Vijesti|

Nova turističko-informativna signalizacija Karlovačke županije na svim glavnim prometnicama reklamira i županijske atrakcije:

https://kaportal.net.hr/aktualno/vijesti/4210170/nova-turisticko-informativna-signalizacija-karlovacke-zupanije-na-svim-glavnim-prometnicama-reklamira-i-zupanijske-atrakcije/?fbclid=IwAR0rcDWKTog7a4BmwvA0A4LgGztlDa123ukuTr3KKUdsmgHpb8jHgSvX31A

Karlovačka županija dobila je novu turističko-informativnu signalizaciju na glavnim prometnicama kojima putnici dolaze iz drugih županija i država. Regionalna turistička zajednica Karlovačke županije je, uz prethodno izrađeni prometni elaborat, promijenila vizuale na deset ključnih lokacija uz prometnice koje vode prema Karlovačkoj županiji. Na svakoj od odabranih lokacija postavljeni su novi vizuali koji predstavljaju ključne turističke znamenitosti s ciljem da zaintrigiraju putnike namjernike. Pozdravne ploče su osim na državnim i županijskim cestama postavljene i na tri granična prijelaza na glavnim prometnim pravcima iz Republike Slovenije (GP Jurovski Brod i GP Pribanjci) te Bosne i Hercegovine (GP Maljevac).

Na svakoj od spomenutih lokacija nalazi se druga slika koja usmjerava prema određenoj atrakciji. Posebice veseli susretljivost lokalnih fotografa (Denis Stošić, Vedran Božičević, Ivica Pezić) koji su ustupili prava na korištenje svojih fotografija za ovu svrhu i na taj način doprinijeli promociji Karlovačke županije kao turističke destinacije. Novi vizuali su u potpunosti usklađeni s Pravilnikom o turističkoj i ostaloj signalizaciji na cestama koji između ostalog definira vrstu, oblik, boju i dimenzije signalizacije koja može biti postavljena uz prometnice. Sukladno navedenome svi novi znakovi su izrađeni od atestiranih reflektirajućih  materijala kako bi bili adekvatno vidljivi i tijekom noćne vožnje. Na pozdravnim pločama se ujedno nalaze informacije o udaljenostima od samog znaka do pojedine znamenitosti.

Close Search Window