Vijesti|

Svjetski dan voda, obilježava se svake godine 22. ožujka s ciljem podizanja svijesti o važnosti vode kao osnovnog resursa za život, ali i kao ključnog elemenata za očuvanje ekosustava. Ovaj dan pruža priliku za promišljanje o izazovima s kojima se suočava globalna zajednica u upravljanju vodnim resursima te potiče na akciju u zaštiti voda za sadašnje i buduće generacije. 

Danas, dok obilježavamo Svjetski dan voda, želimo istaknuti važnost i ljepotu naših rijeka koje su izvor života te nositelji naše bogate baštine i tradicije. Od davnina, pa sve do danas, slunjske rijeke imaju velik utjecaj na život Slunjana.  Posebno se ističe tradicija mlinarenja u Rastokama, koja je duboko ukorijenjena u povijesti slunjskog područja, te je ostavila velik utjecaj na kulturu i način života lokalnog stanovništva i danas.

Rijeka Korana sinonim je za rijeku s najljepšim izvorom na svijetu. Njezino izvorište završetak je Plitvičkih jezera, najstarijega i najpoznatijega nacionalnoga parka u Hrvatskoj i vode koja se strmoglavljuje niz Veliki slap, a koji se spajaju u kotlini nazvanoj Sastavci. Iz toga kotla pršteće vode računa se službeni početak rijeke čija ukupna dužina do ušća rijeke Kupe u Karlovcu iznosi 134,2 kilometra.

Podrijetlo imena jedne od najljepših i najčišćih rijeka nije poznato. Vjeruje se da je riječ „Korana” izvedenica riječi „kora” (biljka), dok neki smatraju da ona označava vodu koja teče iz gore, „goranu”.

Iako je duga svega 6,5 kilometara, rijeka Slunjčica biser je hrvatskoga krša. Zbog njezine iznimne krajobrazne vrijednosti Slunjčica je 1964. godine zaštićena u kategoriji značajnoga krajobraza. Naknadnim vrednovanjem utvrđena je važnost Slunjčice i za očuvanje biološke raznolikosti, te je ona uvrštena u Nacionalnu ekološku mrežu i kao prijedlog EU ekološke mreže NATURA 2000. Slunjčica je jedna od malobrojnih rijeka u kojima je pronađen puzavi celer, biljna vrsta povezana s vodenim staništima, koja je navedena i u europskoj Direktivi o staništima. Rijeka Slunjčica izvire u nekadašnjem istoimenom zaseoku Slušnica po kojem je prvotno i bila nazvana, a iseljavanjem i nestankom toga zaseoka te izgradnje vojnoga poligona JNA rijeka mijenja ime u Slunjčica.

Rijeka Mrežnica jedna je od najposjećenijih turističkih zanimljivosti hrvatske unutrašnjosti. Razlog je tome njezina gotovo nadnaravna ljepota i iznimna bistrina.

Izvire kod Slunja, a ulijeva se u rijeku Koranu kraj Karlovca. Ukupna dužina rijeke iznosi 64 kilometara, a ukrašavaju je 93 sedrene barijere te deseci slapišta i poslapaka. Neprestana izmjena slapova i izduženih jezera u ambijentu plitkoga krša bogatoga zelenilom tvori izuzetno atraktivan i dinamičan krajolik. Neki smatraju da upravo ovaj niz povezanih jezera podsjeća na oka mreže i da odatle dolazi naziv – Mrežnica.

Rijeka Glina teče kroz Hrvatsku, a malim dijelom (u dužini od 12,5 km) uz granicu između Hrvatske i BiH. Rijeka Glina pritok je rijeke Kupe koji izvire 5 kilometara istočno od Slunja. Naročito je zanimljiv njezin tok nizvodno od grada Gline do ušća u rijeku Kupu. Pogodna je za odmor, kupanje, ribolov i razne druge aktivnosti. U ljetnim mjesecima ona je relativno plitka i topla, nema većih brzaka ni slapova što ju čini sigurnom za posjetitelje.

Svjetski dan voda pruža nam priliku da se dublje uronimo u svijet vodenih resursa i da istaknemo važnost rijeka koje kroz svoje tokove oblikuju naše živote i okoliš. Rijeke poput Korane, Slunjčice, Mrežnice i Gline nisu samo vodeni putovi; one su temelj naše povijesti, kulture i identiteta.

Close Search Window