Vijesti|

Danas obilježavamo Svjetski dan kastracije pasa i mačaka. Grad Slunj svake godine osigurava financijsku podršku za kastraciju pasa i mačaka u sljedećim iznosima:

70€ za ženskog psa,

40€ za muškog psa,

40€ za žensku mačku i

20€ za muškog mačka.

Preostala sredstva kastracije snosi njihov posjednik.

Za ostvarivanje prava sufinanciranja kastracije, budite se slobodni javiti u Odsjek za komunalne poslove i prostorno planiranje Grada Slunja ili putem telefona na broj 047-777-514.


Close Search Window