Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću|

Sukladno odredbama članka 10. i 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” 25/13, 85/15) Grad Slunj provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o donošenju Odluke o usvajanju Strategije razvoja pametnog Grada Slunja za razdoblje do 2026. godine. Prijedlog nacrta Odluke o usvajanju Strategije razvoja pametnog Grada Slunja za razdoblje do 2026. godine, i Strategija razvoja pametnog Grada Slunja za razdoblje do 2026. godine nalaze se u prilogu. Pozivamo sve zainteresirane da se uključe u donošenje Strategije razvoja pametnog Grada Slunja za razdoblje do 2026. godine, davanjem svojih mišljenja, primjedbi i prijedloga najkasnije do 15.12.2022. godine. Molimo zainteresirane da za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga koriste isključivo OBRAZAC i dostave ga na mail adresu: grad.slunj@ka.t-com.hr 

Strategija razvoja pametnog Grada Slunja

obrazac za zainteresiranu javnost

Nacrt prijedloga Odluke o usvajanju Strategije razvoja pametnog Grada Slunja za razdoblje do 2026 godine

Close Search Window