EU projekti|

NAZIV PROJEKTA:  Slunj Smart City

NOSITELJ I PARTNERI U PROJEKTU:

 • Nositelj: Grad Slunj

OPIS PROJEKTA:

 • Projekt Slunj Smart City u potpunosti i u svakom smislu potpada pod područje intervencija korištenja digitalnih i komunikacijskih tehnologija. Planiranim projektom Grad Slunj planira provesti ključni prvi korak u unaprjeđenju zadovoljenja potreba građana te posjetitelja, kao i u unaprjeđenju učinkovitosti gradskih usluga, sukladno usvojenim smjernicama projektnog razvoja Grada koje su istaknute strateškim dokumentom „Karlovačka županija – Pametna županija“, ožujak 2020. godine (strateška područja vezano uz razvoj digitalne infrastrukture, održive urbane mobilnosti i prometa, digitalizacija obrazovanja, kulture i športa, razvoj digitalnih eko sustava i kulture eksperimentiranja), te Provedbenim programom Grada Slunja za razdoblje 2021.-2025. (strateški cilj 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo) – planira se uspostava cjelovitog informatičkog rješenja orijentiranog na krajnje korisnike usluga – građane i posjetitelje, a s ciljem poboljšanja dostupnosti postojećih i razvoja novih usluga za korisnike iz tzv. Smart City koncepta, radi poboljšanja efikasnosti ekosustava Grada i povećanja kvalitete života.
 • Novo rješenje treba obuhvatiti izradu jedinstvenog IT rješenja, koje bi s jedne strane bila otvorena prema krajnjim korisnicima usluga i omogućavala jedinstveno mjesto za sve vrste zahtjeva, a s druge strane bila integrirana s i orijentirana na radne procese povezanih društava, osiguravajući jedinstveno mjesto za upravljanje radnim procesima, praćenje podataka i izvještavanje.

CILJEVI:

 • OPĆI CILJ: povećanje efikasnosti, ponuda novih i modernijih sadržaja, povećanje sigurnosti te općenito značajno poboljšanje kvalitete života na prostoru Grada, kao i bitno osnaženje ponude turističkih sadržaja kroz popratne usluge u nadležnosti lokalne jedinice, a s kojima se jedinstvena prirodna ljepota zaokružuje u smjeru već zaštite okoliša i prevencije bolesti. Ovaj cilj će se postići: (i) informiranjem građana o novim dostupnim sadržajima te izmjerenim elementima na temelju uređaja i aplikativnih servisa, (ii) na osnovu analitike prikupljenih podataka o prostoru za poboljšanje cjelokupnog seta usluga usmjerenih građanima i posjetiteljima grada.
 • SPECIFIČNI CILJ: uspostava centralnog sustava pametnog grada, putem očekivanog povećanja korištenja digitalnih i komunikacijskih tehnologija kako bi se što bolje zadovoljile potrebe građana i unaprijedila učinkovitost gradskih usluga na području Slunja

 REZULTATI PROJEKTA:

 • nabavljena hardverska infrastruktura potrebna za automatizaciju i digitalizaciju procesa prikupljanja podataka o komunalnoj, prometnoj i sigurnosnoj situaciji pod nadležnosti prijavitelja (senzorika od važnosti za uredno funkcioniranje učinkovitih javnih sustava, povezane elektro punionice za vozila, osjetnici bitni za prikupljanje podataka bitnih za ljudsko zdravlje, uz komunikacijsku infrastrukturu te elemente napajanja, sve prema detaljnom tehničkom rješenju)
 • nabavljena usluga podatkovne povezivosti koja služi za povezivost svih sastavnica sustava (vlastita ili unajmljena mreža – ovisno o tehničkom rješenju)
 • razvijeno softversko rješenje integrirano s postojećim informatičkim sustavima upravljanja prikupljanjem i obradom podataka relevantnih za skup procesa od interesa, a koje uključuje punu funkcionalnost analitike, vizualizacije, geolokacije te arhive i izvještavanja putem jedinstvenog sustava okrenutog stručnoj službi prijavitelja u pozadini te sučelja okrenutog javnosti, i to kao jednostavna lako dostupna web stranica povezana na senzoriku, kao kanal komunikacije obogaćen stručnim informacijama, kao i nužnim prostornim elementima (napredan GIS funkcija koja podržava izradu 3D modela promatranog prostora)
 • aktivna promocija i uključenje ciljanih skupina u sudjelovanje te korištenje digitalnih e-usluga Grada putem dokazanih kanala i uz uključenje web formi

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA:

 • 157.193,58 eura

SUFINANCIRANJE OD STRANE EU:

 • 90 % ukupnog iznosa prihvatljivih troškova

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 01.03.2022. – 30.05.2025.

KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA:

VIŠE INFORMACIJA O EU FONDOVIMA:

 • EU FONDOVI
 • NACIONALNI PLAN ZA OPORAVAK I OTPORNOST

Projekt je sufinancirala Europska unija NextGenerationEU

Close Search Window