Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću|

Sukladno odredbama članka 10. i 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ 25/13 i 85/15) Grad Slunj provodi savjetovanje za zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Slunja za 2023. godinu.

Pozivamo zainteresiranu i stručnu javnost da se uključi u izradu prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Slunja za 2023. godinu davanjem svojih mišljenja, primjedbi i prijedloga najkasnije do 20. studenog 2023. godine.

Molimo sve zainteresirane da za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na objavljeni nacrt prijedloga  Proračuna koriste isključivo OBRAZAC i dostave ga na mail adresu: grad-slunj@ka.t-com.hr  kako bi se omogućila što kvalitetnija obrada pristiglih mišljenja, primjedbi,  prijedloga i komentara.

Nacrtu prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Slunja za 2023. godinu.

Obrazloženje izmjena i dopuna Proračuna za 2023. godinu

OBRAZAC

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću na nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Slunja za 2023. godinu

Close Search Window