Vijesti|

Grad Slunj provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Statutarne odluke o izmjeni Statuta Grada Slunja

 

Sukladno odredbama članka 10. i 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ 25/13) Grad Slunj provodi savjetovanje za zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Statutarne odluke o izmjeni Statuta Grada Slunja 

Pozivamo zainteresiranu i stručnu javnost da se uključi u izradu prijedloga Statutarne odluke o izmjeni Statuta Grada Slunja davanjem svojih mišljenja, primjedbi i prijedloga najkasnije do 19. siječnja 2015. godine.
Molimo sve zainteresirane da za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na objavljeni nacrt prijedloga Statutarne odluke koriste isključivo OBRAZAC i dostave ga na mail adresu: grad-slunj@ka.t-com.hr kako bi se omogućila što kvalitetnija obrada pristiglih mišljenja, primjedbi, prijedloga i komentara. 

Nacrt prijedloga Statutarne odluke o izmjeni Statuta Grada Slunja

Obrazac 

Close Search Window