Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću|

Pozivamo zainteresiranu i stručnu javnost da se uključi u izradu prijedloga Programa javnih potreba u športu Grada Slunja za 2016. g. davanjem svojih mišljenja, primjedbi i prijedloga najkasnije do 20. 1. 2016. godine.

Nacrt prijedloga Programam javnih potreba u športu Grada Slunja za 2016. g.

Obrazac

Sukladno odredbama članka 10. i 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ 25/13) Grad Slunj provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Programa javnih potreba u športu Grada Slunja za 2016. g. Pozivamo zainteresiranu i stručnu javnost da se uključi u izradu prijedloga Programa javnih potreba u športu Grada Slunja za 2016. g. davanjem svojih mišljenja, primjedbi i prijedloga najkasnije do 20. 1. 2016. godine. Molimo sve zainteresirane da za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na objavljeni nacrt prijedloga Odluke koriste isključivo OBRAZAC i dostave ga na mail adresu: grad-slunj@ka.t-com.hr kako bi se omogućila što kvalitetnija obrada pristiglih mišljenja, primjedbi, prijedloga i komentara.

Izvješće o provedenom savjetovanju

Close Search Window