Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću|

Sukladno odredbama članka 10. i 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” 25/13, 85/15) Grad Slunj provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o donošenju Odluke o usvajanju Zajedničkog akcijskog plana energetski i klimatski održivog razvitka Grada Slunja, Općine Rakovica i Općine Cetingrad. Prijedlog nacrta Odluke za usvajanje Zajedničkog akcijskog plana energetski i klimatski održivog razvitka Grada Slunja, Općine Rakovica i Općine Cetingrad, i Zajednički akcijski plan  energetski i klimatski održivog razvitka Grada Slunja, Općine Rakovica i Općine Cetingrad nalaze se u prilogu. Pozivamo sve zainteresirane da se uključe u donošenje Zajedničkog akcijskog plana energetski i klimatski održivog razvitka Grada Slunja, Općine Rakovica i Općine Cetingrad davanjem svojih mišljenja, primjedbi i prijedloga najkasnije do 18.01.2023. godine. Molimo zainteresirane da za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga koriste isključivo OBRAZAC i dostave ga na mail adresu: grad.slunj@ka.t-com.hr 

obrazac savjetovanje sa zainteresiranom javnoscu SECAP

SECAP Slunj Rakovica Cetingrad

Nacrt prijedloga Odluke o usvajanju zajednickog akcijskog plana energetski i klimatski odrzivog razvitka grada Slunja, opciine Rakovica i opciine Cetingrad

Izvjesce o provedenom savjetovanju SECAP.docx

 

Close Search Window