Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću|

Sukladno odredbama članka 10. i 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ 25/13, 85/15) Grad Slunj provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Krovnog interpretacijskog plana „Dodir civilizacija“

 

Krovni interpretacijski plan „Dodir civilizacija“ izrađuje se kao planski dokument koji će detektirati sve kulturne i turističke vrijednosti starih gradova-utvrda na području Karlovačke županije među kojima se nalazi i Stari grad Slunj u svrhu održivog gospodarskog iskorištavanja i razvoja. Krovnim interpretacijskim planom „Dodir civilizacija“ definira se vizija i ciljevi projekta, sadržaj interpretacije, plan financiranja i dr.

Pozivamo sve zainteresirane da se uključe u izradu prijedloga naprijed navedenog Dokumenta davanjem svojih mišljenja, primjedbi i prijedloga najkasnije do 31. 07. 2020.godine.
Molimo zainteresirane da za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na objavljeni nacrt prijedloga Plana koriste isključivo OBRAZAC i dostave ga na mail adresu: grad-slunj@ka.t-com.hr  

prijedlog Krovnog interpretacijskog plana „Dodir civilizacija“

Obrazac za dostavu mišljenja

Izvješće o provedenom savjetovanju

Close Search Window