Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću|

Sukladno odredbama članka 10. i 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ 25/13 i 85/15) Grad Slunj provodi savjetovanje za zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Proračuna Grada Slunja za 2024. godinu

Pozivamo zainteresiranu i stručnu javnost da se uključi u izradu prijedloga Proračuna Grada Slunja za 2024. godinu davanjem svojih mišljenja, primjedbi i prijedloga najkasnije do 13. studenog 2023. godine.

Molimo sve zainteresirane da za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na objavljeni nacrt prijedloga  Proračuna koriste isključivo OBRAZAC i dostave ga na mail adresu: grad-slunj@ka.t-com.hr  kako bi se omogućila što kvalitetnija obrada pristiglih mišljenja, primjedbi,  prijedloga i komentara.

Nacrt prijedloga Proračuna Grada Slunja za 2024. godinu: 

Proračun 2024. – opći dio

Proračun 2024. – posebni dio

Obrazloženje Proračuna za 2024. godinu

Obrazac

Close Search Window