Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću|

Sukladno odredbama članka 10. i 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ 25/13, 85/15) Grad Slunj provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu ostvarivanja         prednosti  pri upisu djece u Dječji vrtić Slunj.

Pozivamo zainteresirane da se uključe u izradu prijedloga Pravilnika davanjem svojih mišljenja, primjedbi i prijedloga najkasnije do 20.06.2022. godine. Molimo zainteresirane da za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga koriste isključivo OBRAZAC i dostave ga na mail adresu: grad-slunj@ka.t-com.hr 

Nacrt Pravilnika o izmjenama Pravilnika o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Slunj

Obrazac

Izvješće

 

KLASA: 013-02/22-01/13

URBROJ: 2133-04-03/01-22-1

 

Close Search Window