Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću|

Sukladno odredbama članka 10. i 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ 25/13, 85/15) Grad Slunj provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu utvrđivanja plaća za radnike u ustanovama i udrugama koje se financiraju iz  proračuna Grada Slunja

Svi zainteresirani mogu se uključiti u izradu prijedloga Odluke davanjem svojih mišljenja, primjedbi i prijedloga najkasnije do 04.02.2024. godine.

 
Molimo zainteresirane da za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga koriste isključivo OBRAZACi I dostave ga na mail adresu: grad-slunj@ka.t-com.hr 

IZVJEŠĆE

 

 

Close Search Window