Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću|

Sukladno odredbama članka 10. i 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ 25/13, 85/15) Grad Slunj provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Odluke o dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada

Pozivamo zainteresirane da se uključe u izradu prijedloga Odluke davanjem svojih mišljenja, primjedbi i prijedloga najkasnije do 02.06.2022. godine  do 10,00 sati.

 
Molimo zainteresirane da za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na objavljeni nacrt prijedloga Odluke koriste isključivo OBRAZAC i dostave ga na mail adresu: grad-slunj@ka.t-com.hr 

 

Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada 

Obrazac

Izvješće o provedenom savjetovanju

 

Close Search Window