Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću|

Sukladno odredbama članka 10. i 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ 25/13) Grad Slunj provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Krovnog interpretacijskog plana Grada Slunja.

Pozivamo zainteresiranu i stručnu javnost da se uključi u izradu Krovnog interpretacijskog plana Grada Slunja davanjem svojih mišljenja, primjedbi i prijedloga najkasnije do 1. 6. 2017. godine.

 

Molimo sve zainteresirane da za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na objavljeni nacrt Krovnog interpretacijskog plana Grada Slunja koriste isključivo OBRAZAC i dostave ga na mail adresu: grad-slunj@ka.t-com.hr kako bi se omogućila što kvalitetnija obrada pristiglih mišljenja, primjedbi, prijedloga i komentara.

 

Nacrt Krovnog interpretacijskog plana Grada Slunja

OBRAZAC za dostavu povratnih informacija

 

Grad Slunj objavljuje izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Krovnog interpretacijskog plana Grada Slunja.

Izvješće

Close Search Window