Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću|

Sukladno odredbama članka 10. i 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ 25/13, 85/15) Grad Slunj provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o  uvjetima i način korištenja javne turističke infrastrukture. 

Svi zainteresirani mogu se uključiti u izradu prijedloga Odluke davanjem svojih mišljenja, primjedbi i prijedloga najkasnije do 16.02.2024. godine do 10,00 sati.

Molimo zainteresirane da za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga koriste isključivo OBRAZAC i dostave ga na mail adresu: grad-slunj@ka.t-com.hr 

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – Odluka o izmjenama i dopunama odluke o korištenju JTI

Close Search Window