Vijesti|

Sukladno odredbama članka 10. i 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ 25/13) Grad Slunj provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Odluke o usvajanju Programa javnih potreba u športu Grada Slunja za 2015. g.

Pozivamo zainteresiranu i stručnu javnost da se uključi u izradu prijedloga Odluke o usvajanju Programa javnih potreba u športu Grada Slunja za 2015. g. davanjem svojih mišljenja, primjedbi i prijedloga najkasnije do 17. siječnja 2015. godine.
Molimo sve zainteresirane da za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na objavljeni nacrt prijedloga Odluke koriste isključivo OBRAZAC i dostave ga na mail adresu: grad-slunj@ka.t-com.hr kako bi se omogućila što kvalitetnija obrada pristiglih mišljenja, primjedbi, prijedloga i komentara.

 

Nacrt prijedloga Odluke o usvajanju Programa javnih potreba u športu Grada Slunja za 2015. g.

 

Obrazac

 

Close Search Window