Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću|

Sukladno odredbama članka 10. i 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ 25/13) Grad Slunj provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Programa potpora poljoprivredi na području Grada Slunja za 2016.g.

 

Pozivamo zainteresiranu i stručnu javnost da se uključi u izradu prijedloga Programa potpora poljoprivredi na području Grada Slunja za 2016.g. davanjem svojih mišljenja, primjedbi i prijedloga najkasnije do 02. 02. 2016. godine.

Molimo sve zainteresirane da za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na objavljeni nacrt prijedloga Odluke koriste isključivo OBRAZAC i dostave ga na mail adresu: grad-slunj@ka.t-com.hr kako bi se omogućila što kvalitetnija obrada pristiglih mišljenja, primjedbi, prijedloga i komentara.

 

Nacrt Programa 

Obrazac za dostavu mišljenja

 

 

 

 

Close Search Window